Avtal - PTK
Sök

Avtal

I vårt avtalsarkiv i webbshoppen hittar du kollektivavtal och förhandlingsprotokoll.

Skiljenämnd för tvister om uppfinningar och konkurrensklausuler

PTK och Svenskt Näringsliv har inrättat en skiljenämnd för tvister gällande avtalen för uppfinnar och konkurrensklausuler. Dessa trädde i kraft 1 december 2015.

Här är mer information om skiljenämnden.

Aktuella avtal

Avtal angående rätten till arbetstagares uppfinningar
Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal