Skiljenämnd för tvister om uppfinningar och konkurrensklausuler - PTK
Sök

Skiljenämnd för tvister om uppfinningar och konkurrensklausuler

PTK och Svenskt Näringsliv har inrättat en skiljenämnd för tvister gällande avtalen för uppfinnar och konkurrensklausuler. Dessa trädde i kraft 1 december 2015.

Skiljenämnden avgör tvister om konkurrensklausuler och arbetstagares rätt till ersättning för uppfinningar.

Innan ett ärende tas upp till prövning i skiljenämnden behöver man ha haft en lokal och en central förhandling mellan sitt eget fackförbund och arbetsgivaren. Detta är ett krav för arbetstagare som är medlemmar i något av PTKs förbund. Har man inte löst frågan under förhandlingarna kan ett ärende påkallas inför nämnden.

Skiljenämnden för uppfinnar- och konkurrensklausulstvister kommer att publicera referat av domarna på både PTKs och Svenskt Näringslivs webbplatser.

Skiljenämnden består av representanter för avtalens parter det vill säga PTK, Svenskt Näringsliv och en oberoende ordförande.

Kontakta skiljenämnden

Här är mejladressen för påkallelseskrift till skiljenämnden för ärenden gällande uppfinnar- och konkurrensklausuler - skiljenamndenuppkk@ptk.se och skiljenamndenuppkk@svensktnaringsliv.se

Påkallelseskrift till skiljenämnden ska skickas till båda mejladresserna.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post