Material - PTK
Sök

Beställ vårt tryckta material

Beställ hem våra tryckta broschyrer och skrifter i vår webbshop. Här hittar du också kollektivavtal, förhandlingsprotokoll, rapporter och förbundscirkulär.

Till webbshoppen


Ladda ner material i pdf-format

Ladda ner våra pdf:er nedan. Du behöver inte vara inloggad för att ta del av dem.

Visa material

För dig som är


Inom områdetBolagsstyrelseledamot - En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser

Handboken riktar sig till dig som är arbetstagarnas representant eller suppleant i bolagsstyrelsen. Den kan med fördel även läsas av dig som kommer i kontakt med bolagsstyrelsefrågor eller är intresserad av de anställdas inflytande i företag. Boken beskriver vad rollen innebär och vilka rättigheter och skyldigheter en bolagsstyrelserepresentant har. Den är också kursbok på PTKs utbildning för bolagsstyrelseledamöter.

Handbok Arbeta utomlands

PTKs handbok Arbeta utomlands går översiktligt igenom vad man bör tänka på innan, under och efter utlandsarbete. Boken riktar sig till dig som är tjänsteman i privat sektor. Uppdateringar som har gjorts under året har förts in i den nedladdningsbara pdf:en. När du beställer boken bifogas ett rättelseblad.     

ITP 2

Broschyren vänder sig till dig som har tjänstepensionen ITP 2. En kortfattad information om ITP 2 och ITPK om vad som gäller när du går i pension, tar ut pension, blir sjuk och de olika efterlevandeskydden. 

Arbetsmiljöavtal Svensk Scenkonst-PTK

Arbetsmiljöavtal för de gemensamma kollektivavtalsområdena teater, dans och teater.

Kollektivavtalet försäkrar!

Broschyren är en kortfattad beskrivning av det försäkringsskydd som du omfattas av genom kollektivavtalet. Broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänstemaninom PTK-området och anställd på företag som har kollektivavtal mednågot av PTKs medlemsförbund. 

Omställningsavtal

Arbetsgivaralliansen/Svensk Scenkonst-PTK

Omställningsavtal

Svenskt Näringsliv-PTK

Ta plats - En bok om inflytande i bolagsstyrelser

Skriften ger goda råd och information till dig som funderar på att ta uppdraget som arbetstagarrepresentant. Det finns också en del matnyttigt för dig som redan arbetar i en styrelse och för dig som sitter i en valberedning som ska nominera kandidater till uppdraget.

Arbetstagarinflytande - lagar och avtal i Sverige och EU 2011

Den här boken handlar om lagar och avtal som reglerar arbetstagarinflytandet. I första hand i företag som har sin verksamhet i olika länder inom EU, men även det som gäller specifikt på den svenska arbetsmarknaden. Ett exemplar av boken är gratis. Vid beställning av fler exemplar kontakta PTK för en offert.

2015 - Samverkansavtal Arbetsgivaralliansen, LO och PTK

Det nya avtalet gäller sedan den 1 januari 2015 på Arbetsgivaralliansens verksamhetsområde. Avtalstrycket innehåller förhandlingsprotokoll, avtal, handledning och ett separat avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling.

Arbetsmiljöansvaret - Vem är ansvarig för arbetsmiljön

Denna skrift syftar till att öka förståelsen för arbetsmiljöföreskrifterna och underlätta den praktiska hanteringen av ansvarsfrågorna ute på arbetsplatserna.

Att vara med innan besluten fattas

Handboken ger kommentarer, råd och anvisningar till lagen om medbestämmande i det lokala arbetet med medbestämmandefrågor. 

Agreement of Efficiency and Participation

Utvecklingsavtal Svenskt Näringsliv-LO/PTK

ITP 1

Broschyren vänder sig till dig som har tjänstepensionen ITP 1. En kortfattad information om  vad som gäller när du går i pension, tar ut pension, blir sjuk och de olika efterlevandeskydden. 

Semesterbestämmelser i lag och avtal

Semesterhandboken riktar sig främst till ombudsmän och fackligt förtroendevalda för att ge information i semesterfrågor till tjänstemannaklubbar, kontaktombud vid klubblösa företag.

PTK-L Lokalt fackligt samarbete

Skriften innehåller rekommendationer för ur det lokala, fackliga samarbetet ska ske.

Avtalsarkiv

I vårt avtalsarkiv i webbshoppen finns kollektivavtal och förhandlingsprotokoll.

Kollektivavtal

Nytt material

Tilltro eller misstro? Pensionssystemet ur kvinnors perspektiv
PENSIONSPLAGIATEN - Mer pension för pengarna med ITP.
Din tjänstepension - en bilaga från PTK 2017
Kollektivavtalet försäkrar!