Att tänka på - PTK
Sök

Arbetstagarnas representant i styrelsen är en stor tillgång. Ofta har den personen kunskaper om bolaget som ingen annan har. Illustration: Christina Hägerfors

Att tänka på – innan du tar plats i bolagsstyrelsen

Med arbetstagarrepresentanter i styrelsen blir besluten bättre förankrade och lättare att genomföra, och samarbetsklimatet på företaget blir bättre. Tillsammans bygger vi långsiktigt lönsamma företag – det tjänar vi alla på.

Du behövs!

Tusentals lediga styrelseplatser i svenska företag väntar på att tillsättas av en arbetstagarrepresentant. Uppdrag är viktigt och påverkar företaget positivt!


Varför ska man ha uppdraget?

Personalen på alla aktiebolag med 25 eller fler anställda – om de har lokalt kollektivavtal – har lagstadgad rätt att utse representanter till bolagsstyrelsen, arbetstagarrepresentanter.


Passar du i bolagsstyrelsen?

Du ska ha civilkurage och öppet våga säga din mening i styrelsen. Du har goda kunskaper om företaget, kan uttrycka dig väl är intresserad av ekonomi. Har du erfarenhet av fackligt arbete är det ytterligare en merit.


Vad ger det mig?

Du har ett stort ansvar men också en oerhörd stor chans att vara med och påverka. För att inte tala om vilken nytta det gör för dina personliga erfarenheter och ditt cv.


Hur blir du vald?

Det sker på olika sätt. Du kan bli tilfrågad av den lokala valberedningen eller klubbordförande. Om det finns flera klubbar på arbetsplatsen bestämmer och utser dessa en person gemensamt. Eller så kan du själv anmäla att du är intresserad av uppdraget till det lokala facket. 


Vad gör PTK för dig?

PTK utbildar hundratals bolagsstyrelserepresentanter varje år på uppdrag av våra 27 medlemsförbund. Vi har även beställa eller ladda ner våra handböcker eller annat material, och vi stöttar dig i din roll. Här kan du läsa mer om hur vi hjälper dig 


Tips på hur du lyckas!

Här får du tips från styrelseproffsen Catharina Lagerstam och Torsten Örtengren.

Kurser

Rollen som bolagsstyrelseledamot
Vi går igenom vad rollen innebär och hur du kan nå inflytande. 

Förståelse för ekonomi i styrelserummet
Tredagarskurs där du lär dig förstå och formulera frågor om ekonomi samt analysera verksamheten.

Diplomutbildning 
Vår mycket uppskattade diplomkurs är en komplett utbildning som ger bred kunskap och ett starkt nätverk.

Seminarium om styrelsens ansvar för hållbarhet 
Från och med 2017 gäller för ett flertal bolag att man måste upprätta en hållbarhetsrapport. Detta är ett styrelseansvar.

Praktisk engelska i styrelserummet
Kursen hålls i Brighton på Englands sydkust i slutet av augusti.

Att tänka på

Bolagsstyrelseledamot

Bolagsstyrelseledamot - En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser
Ta plats - En bok om inflytande i bolagsstyrelser

Tipsruta

Registrera eller avregistrera dig

Rätt till ersättning? Vad gäller kring sekretess? Vad får jag göra  och vad har jag rätt till?

Nätverk

Din kontakt


Ylva Peterson, Utbildningsansvarig bolagsstyrelseområdet

Telefon: 08-440 85 21

Skicka e-post


Louise Widén, Utbildningsansvarig bolagsstyrelseområdet

Telefon: 08-440 85 09

Skicka e-post


Pia Kviberg, Kursadministratör

Telefon: 08-440 85 15

Skicka e-post