Du är viktig! - PTK
Sök

Du är viktig!

Ditt uppdrag är viktigt och påverkar företaget positivt. Läs mer om ditt uppdrag här!

När anställda är representerade i styrelsen blir besluten bättre förankrade och lättare att genomföra, och samarbetsklimatet på företaget blir bättre. Som bolagsstyrelserepresentant får du insyn i styrelsen och möjlighet att påverka, samtidigt som du ger styrelsen kunskap om företaget och de anställda.

Viktiga egenskaper

Du bör vara aktiv, påläst och kompetent med en portion civilkurage och goda kunskaper om företagets verksamhet.

Dina uppgifter i styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för företagets verksamhet gentemot aktieägarna, utomstående som gör affärer med företaget, de anställda och samhället i stort. Det innebär både en styrande och en kontrollerande funktion. I styrfunktionen ligger bland annat att fatta strategiska beslut som rör företagets framtid, som långsiktiga mål, strategier och budget. I kontrollfunktionen ligger ansvaret att bolaget sköts enligt alla lagar och förordningar.

Målet för ditt arbete i styrelsen är att få ett stabilt och långsiktigt lönsamt företag. Detta är en förutsättning för fortsatt arbete och goda villkor för de anställda. Som arbetstagarnas representant ska du representera alla anställda, oavsett vilket förbund de tillhör. Du har samtidigt samma rättigheter, skyldigheter och ansvar som övriga styrelseledamöter.

Villkor för ditt uppdrag

I ditt uppdrag som arbetstagarnas representant omfattas du av förtroendemannalagen. Det innebär att din arbetstid för styrelsearbetet, både förberedelser, resetid och sammanträdestid, ingår i din betalda arbetstid.

Vill du veta mera? 

Vill du få inbjudningar till våra utbildningar, tips och nyheter som rör bolagsstyrelsefrågor? Då kan du skapa ett konto på här!

Vi svarar gärna på dina frågor. Det kan röra problem du stött på i din roll eller frågor om våra kurser och vår information. Kontakta oss här!

Din kontakt


Ylva Peterson, Utbildningsansvarig bolagsstyrelseområdet

Telefon: 08-440 85 21

Skicka e-post


Louise Widén, Utbildningsansvarig bolagsstyrelseområdet

Telefon: 08-440 85 09

Skicka e-post


Pia Kviberg, Kursadministratör

Telefon: 08-440 85 15

Skicka e-post