Nyvald bolagsstyrelseledamot – vad händer? - PTK
Sök

Louise Widén och Ylva Peterson ansvarar för PTKs bolagsstyrelseutbildning. Förutom att undervisa svarar de även på diverse bolagsfrågor. Foto: Björn Wilde

Nyvald bolagsstyrelseledamot – vad händer?

Har du blivit vald till arbetstagarnas representant i bolagsstyrelsen? Grattis, då har du ett spännande uppdrag framför dig. PTK erbjuder utbildning, material och stöd i din nya roll. Du får även en underrättelse från Bolagsverket hem till dig när du har blivit inregistrerad.

Som de anställdas representant är du lika viktiga som de stämmovalda ledamöterna. Ditt uppdrag regleras i lagen om styrelserepresentation för privatanställda och 8 kapitlet Aktiebolagslagen. Lagarna syftar till att ge anställda insyn och inflytande i företagens verksamhet för stabila och långsiktigt lönsamma företag. I praktiken handlar det mest om aktiebolag och ekonomiska föreningar som når upp till en viss storlek.

PTK erbjuder utbildning och stöd

För att du ska kunna göra ett ännu bättre jobb i bolagsstyrelsen anordnar PTK utbildning. Det gör vi på uppdrag av våra medlemsförbund. Vi erbjuder allt från frukostseminarier till Diplomutbildning som totalt är nio dagar lång. För att du ska kunna göra ett bra jobb i bolagsstyrelsen är ditt första steg att gå vår endagskurs Rollen som bolagsstyrelseledamot. All vår utbildning är kostnadsfri.

I PTKs webbshop kan du gratis beställa eller ladda ner relevant material som vår handbok för arbetstagarrepresentanter Vi har även samlat vanliga frågor och svar om uppdraget som du hittar här

För att få inbjudan till kurserna, få information och nyheter skapar du ett konto här på PTKs webbplats.

Registrering av styrelsens ledamöter 

Rapportera till företaget

De lokala facken ska lämna en rapport till företaget när arbetstagarnas representanter utses. I rapporten ska namnen på samtliga ledamöter och suppleanter finnas med, och protokoll från mötet där valet gjordes ska bifogas. Sedan är det företaget som ska registrera de nya ledamöterna till Bolagsverket.

Både vid inregistrering och avregistrering betalar den som gör registeringen en avgift. När registreringen har gjorts får du en underrättelse hem till den adress där du är folkbokförd. Om du flyttar och ändrar adress ska det också anmälas till Bolagsverket, vilket är gratis att göra.

Rapportera till berörda fackförbund

De lokala facken ska även rapportera namnen på ledamöter och suppleanter till respektive förbund där ledamöterna är medlemmar. 

När du avgår

Oavsett om du själv väljer att avgå, om du inte blir omvald eller blir avsatt ska du se till att så snabbt som möjligt bli avregistrerad hos Bolagsverket. Du är nämligen ansvarig för bolagets verksamhet ända tills att du är avregistrerad även om det finns protokoll där det står att du har lämnat ditt uppdrag.

Om du själv avgår ska du börja med att informera den lokala fackliga organisation som har utsett dig. Om du själv gör anmälan om avregistrering ska det i denna framgå att du har gjort det. Hör även av dig till ditt förbund och till PTK att du inte har kvar uppdraget.

En ändring gäller från och med att anmälan kommit in till Bolagsverket. Men det är också viktigt att du följer upp att även registrering och avregistrering sker. 

Bolagsverkets uppdrag

Bolagsverket granskar, registrerar och informerar för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. I deras uppdrag ingår bland annat att registrera styrelseledamöter i aktiebolag. Du kan även läsa mer om uppdraget som arbetstagarrepresentant hos Bolagsverket.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post

Material

Bolagsstyrelseledamot - En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser
Arbetstagarinflytande - lagar och avtal i Sverige och EU 2011

Kurser

Rollen som bolagsstyrelseledamot
Vi går igenom vad rollen innebär och hur du kan nå inflytande. 

Förståelse för ekonomi i styrelserummet
Tredagarskurs där du lär dig förstå och formulera frågor om ekonomi samt analysera verksamheten.

Diplomutbildning 
Vår mycket uppskattade diplomkurs är en komplett utbildning som ger bred kunskap och ett starkt nätverk.

Seminarium om styrelsens ansvar för hållbarhet 
Från och med 2017 gäller för ett flertal bolag att man måste upprätta en hållbarhetsrapport. Detta är ett styrelseansvar.

Praktisk engelska i styrelserummet
Kursen hålls i Brighton på Englands sydkust i slutet av augusti.