6 tips - Så lyckas du som bolagsstyrelserepresentant - PTK
Sök

Styrelseproffset Catharina Lagerstam. Foto: Micke Lundström.

6 tips - Så lyckas du som bolagsstyrelserepresentant

Att arbetstagarrepresentanten är viktig är det ingen tvekan om enligt styrelseproffset Catharina Lagerstam. Här hennes bästa tips i styrelsearbetet.

Styrelseproffset Catharina Lagerstam gjorde sig känd för en bredare allmänhet våren 2010 när hon avgick ur styrelsen för HQ Bank. Veckans Affärers utsåg henne till Årets Ryggrad. Hon anser att arbetstagarrepresentanten har en viktig roll i styrelsen:
– När jag satt i styrelsen för Elekotronikgruppen var en av deltagarna en arbetstagarrepresentant. Det var väldigt givande. Vi fick höra vad personalen verkligen tyckte och kände helt ofiltrerat. Ledningen var väldigt bra och öppen men arbetstagarrepresentanten hade ännu bättre koll. Tyvärr fanns det ingen arbetstagarrepresentant på HQ – jag tror att det kanske hade hjälpt, säger hon.

Här är hennes 6 bästa tips:

1) Sätt dig in i frågorna.
Ju mer aktiv och påläst du är desto bättre.

2) Kräv underlag.
Det är inte många som vågar kräva rätt underlag, men det har man inte bara rätt till – man är till och med skyldig att göra det.

3) Våga fråga – igen och igen.
Be de andra i styrelsen förklara sådant som du inte förstår. Tycker du att du får luddiga svar eller att du fortfarande inte förstår – be dem förklara bättre.

4) Var aktiv.
En ledamot som bara sitter tyst är inte kul. Man måste bekänna färg. Dessutom har man roligare om man diskuterar och inte bara sitter tyst och passiv. Känner du att du inte kan tillräckligt mycket – gå en kurs.
– Och bidra med integritet, jag tror att du som arbetstagarrepresentant har en väldigt bra bas att göra det på, säger Catharina.

5) Ta upp personalfrågor, men som strategiska frågor.
Berätta vad som händer i bolaget. Du har andra infallsvinklar på frågorna som diskuteras och det är oerhört viktigt att föra fram det. Du är en kanal in i styrelsen. För en okunnig styrelse är det viktigt att frågorna du kan tas upp.

6) Du har samma uppdrag som resten av styrelsen.
– Utanför styrelsen har vi olika hattar. Men i styrelsen har vi samma hatt – vi vill skapa värde för företaget. Det är viktigt att komma ihåg, säger Catharina.

Din kontakt


Ylva Peterson, Utbildningsansvarig bolagsstyrelseområdet

Telefon: 08-440 85 21

Skicka e-post


Louise Widén, Utbildningsansvarig bolagsstyrelseområdet

Telefon: 08-440 85 09

Skicka e-post


Pia Kviberg, Kursadministratör

Telefon: 08-440 85 15

Skicka e-post