Underlag till förbundswebbar - PTK
Sök

Hjälpa oss sprida information

För att sprida information och öka kunskapen om bolagsstyrelsefrågor har vi satt ihop den här informationssidan med olika typer av information som du som webbredaktör fritt kan använda dig av.

I  modulerna till höger hittar du

  • texter som du fritt kan använda på förbundets webbplats
  • länkar till andra myndigheter och organisationer som är användbara 
  • material som finns att beställa från PTKs webbshop om uppdraget och inflytande
  • aktuella kurser för bolagsstyrelseledamöter

Om du har frågor kring PTKs material om inflytande kan du mejla oss här

Frågor? Kontakta oss!

Vi svarar gärna på dina frågor. Det kan röra sig om frågor som du fått av medlemmar om deras roll som arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelsen eller frågor om PTKs  kurser. Kontakta Ylva Peterson eller Louise Widén för frågor kring bolagsstyrelsen, och Pia Kviberg om du har frågor om kurser.

     

 Ylva Petersson,
utbildningsansvarig
Tele: 08-440 85 21

 Louise Widén,
utbildningsansvarig
Tele: 08-440 85 09
 Pia Kviberg,
kursadministratör
Tele: 08-440 85 15

 

Texter

Länkar

Bolagsstyrelseledamot

Bolagsstyrelseledamot - En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser
Ta plats - En bok om inflytande i bolagsstyrelser

Att tänka på

Kurser

Rollen som bolagsstyrelseledamot
Vi går igenom vad rollen innebär och hur du kan nå inflytande. 

Förståelse för ekonomi i styrelserummet
Tredagarskurs där du lär dig förstå och formulera frågor om ekonomi samt analysera verksamheten.

Diplomutbildning 
Vår mycket uppskattade diplomkurs är en komplett utbildning som ger bred kunskap och ett starkt nätverk.

Seminarium om styrelsens ansvar för hållbarhet 
Från och med 2017 gäller för ett flertal bolag att man måste upprätta en hållbarhetsrapport. Detta är ett styrelseansvar.

Praktisk engelska i styrelserummet
Kursen hålls i Brighton på Englands sydkust i slutet av augusti.