Hur går det till att få en plats i styrelsen för arbetstagarens representant? - PTK
Sök

Hur går det till att få en plats i styrelsen för arbetstagarens representant?

Det är de lokala fackklubbarna som måste ta initiativ till att inrätta en plats i styrelsen för arbetstagarens representant. Denna rättighet förutsätter att arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal.

Första gången man vill bli företrädd i styrelsen ska klubben skriftligen underrätta företaget. Detta bör göras i god tid innan man börjar med att välja en företrädare för de anställda. Det finns nämligen en karenstid i lagen vid första tillfället. Om man inte kommit överens om något annat har arbetstagarnas representant inte rätt att tillträda styrelseplatsen förrän tidigast tre månader efter att en skriftlig anmälan gjorts.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post