Hur går registrering/avregistrering av styrelsens ledamöter till? - PTK
Sök

Hur går registrering/avregistrering av styrelsens ledamöter till?

 1. Rapport till företaget
  Förbundens klubbar ska överlämna en skriftlig rapport till företaget när man utsett arbetstagarnas representanter. I rapporten ska namnen på samtliga ledamöter och suppleanter finnas med. Dessutom ska protokoll från mötet där valet gjordes bifogas. Företaget är i sin tur skyldigt att registrera de nya ledamöterna till Bolagsverket.

 2. Rapport till förbunden
  Klubbarna ska även rapportera namnen på ledamöter och suppleanter till sina förbund och PTK.

 3. Registrera sig på PTKs hemsida
  När den nyvalda arbetstagarrepresentanten registrerar sig som bolagsstyrelseledamot på PTKs hemsida skickar PTK bland annat inbjudan till aktuella bolagsstyrelsekurser och seminarier samt information om nytt och uppdaterat material.

 4. Avregistrering
  Oavsett om man själv väljer att avgå eller om man inte blir omvald/ blivit avsatt skall man se till att man så snabbt som möjligt blir avregistrerad på Bolagsverket. Man är nämligen ansvarig för bolagets verksamhet ända tills man är avregistrerad även om det finns protokoll på att man lämnat sitt uppdrag. Det bästa är att man själv meddelar bolagsverket detta och samtidigt rapporterar skriftligen till företaget och PTK att man inte längre har uppdraget.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post