Uppdraget som bolagsstyrelseledamot - PTK
Sök

Uppdraget som bolagsstyrelseledamot

Syftet med uppdraget är att ge de anställda insyn och inflytande i verksamheten för att bidra till ett stabilt och långsiktigt lönsamt företag. Arbetstagarrepresentanterna får insyn och möjlighet att påverka, samtidigt som de ger styrelsen kunskap om företaget.

Lagen om styrelserepresentation för privatanställda ger arbetstagare i företag med minst 25 anställda rätt att ha två representanter och två suppleanter i styrelsen. Bedriver företaget verksamhet inom skilda branscher och har i genomsnitt minst 1 000 arbetstagare, har de anställda rätt till tre ledamöter och tre suppleanter.

Uppdraget att utse arbetstagarrepresentanter till bolagsstyrelsen är fackligt men rollen som arbetstagarledamot är inte facklig. Ledamöterna representerar samtliga anställda oavsett vilket förbund de tillhör.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post