Är samsyn möjlig för inflytande i bolagsstyrelser inom Europa? - PTK
Sök

Ylva Peterson från PTK (andra från vänster) deltar i den avslutande paneldebatten vid den årliga konferensen om i Bryssel.

Är samsyn möjlig för inflytande i bolagsstyrelser inom Europa?

Ökad rörlighet, nya företag och ny teknologi innebär utmaningar för enskilda länder, fackliga organisationer och de anställdas inflytande.

Varje år anordnas en konferens av European Worker Participation Competence Centre (EWPCC) i Bryssel. Deltar gör arbetstagarrepresentanter från bolagsstyrelser, representanter från europiska företagsråd och olika fackliga organisationer. Tyvärr har uppslutningen bland svenska representanter varit lite lägre de senaste åren. Däremot var vi från PTK som vanligt på plats.

I år hade konferensen temat ”Challenges and opportunities for the Europeanisations of board-level employee representation”. Det är delvis en uppföljning av förra årets konferens som handlade om att bygga broar mellan europeiska företagsråd och de anställdas representanter i bolagsstyrelser. 

Utgångspunkten var de förändringar vi ser i vår omvärld med nya förutsättningar och krav. Med nya företag, ökad rörlighet och ny teknologi är vi inte längre lika bundna till den fysiska arbetsplatsen. Vilket i sin tur innebär andra krav på anställningsavtal, löner och rörlighet.

Hur gör vi då när vi ska utse de anställdas representanter i bolagsstyrelserna? Är det rätt att man väljer representanter från det land där bolaget har sitt säte eller ska de vara från flera länder där företaget är aktivt? Idag finns det tre bolagsformer där man kan ha representanter från olika länder: Europabolag, Europeiska kooperationer och Gränsöverskridande fusioner. Dessa bolagsformer har kommit till genom EU-lagstiftning. Men annars är det den nationella lagstiftningen som reglerar hur man utser - och den skiljer sig mycket mellan olika länder. 

Ylva Peterson, utbildningsansvarig för bolagsstyrelseområdet på PTK, medverkade i den avslutande paneldebatten. Tillsammans med representanter från Finland, Tyskland och Europafacket diskuterade de viljan och möjligheten att utse arbetstagarrepresentanter från olika länder om lagstiftningen skulle tillåta detta. De summerade debatten med att de största hindren för detta är att länderna har:

  • Olika syn på själva rollen som arbetstagarrepresentant
  • Olika lagar som ger rätt att utse representanterna
  • Olika bolagsorgan med varierad beslutsrätt
  • Olika aktiebolag och lagstiftningen som styr dessa.

För att nå en större enighet ställs det även krav på en annan arbetsmarknadspolitik och den politiska viljan verkar saknas bland de europeiska länderna idag.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post

Arbetstagarinflytande EU

Arbetstagarinflytande - lagar och avtal i Sverige och EU 2011

I PTKs skrift "Arbetstagarinflytande lagar och avtal i Sverige och EU" finns fördjupad information om lagar och avtal som reglerar arbetstagarinflytandet i företag som har sin verksamhet i olika länder inom EU.