PTK välkomnar förslag om förstärkt rehabilitering - PTK
Sök
Bild på Linda Olausson
Linda Olausson, jurist på PTK, har skrivit remissvaret. Foto: Linus Meyer

PTK välkomnar förslag om förstärkt rehabilitering

Det är viktigt att tydliggöra vem som ska ha ansvar för vad i rehabiliteringsprocessen. PTK är därför positiv till förslaget om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete som helhet, men förslår ett antal förändringar.

Utredningen (Ds 2017:9) föreslår att arbetsgivaren ska få ett ansvar för att upprätta en plan för återgång i arbete om det bedöms att sjukfrånvaron kommer att uppgå till minst 60 dagar. Om det står klart att återgång, på grund av hälsotillståndet, inte är aktuell ska en plan inte behöva upprättas.

‒ I många fall är det svårt att göra en prognos för sjukskrivningens längd. Vi vill därför att planen för återgång upprättas redan efter 30 dagar. Vi vill också att den enskilde ska vara med när den upprättas, vid uppföljning och om det görs förändringar, säger Linda Olausson, jurist på PTK, som skrivit remissvaret.

Utan en fast tidpunkt för när planen ska upprättas är risken att det att tar lång tid innan en planering för återgång i arbete sker. Den som har varit frånvarande i 30 dagar kan också behöva en planering för återgången i arbete med till exempel tillfällig arbetsanpassning, även i de fall då återgång i arbete sker ganska snart därefter.  

Risker för individen

För fortsatt sjukskrivning kräver Försäkringskassan att arbetsgivaren inom 90 dagar har utrett om det finns något annat möjligt arbete som den sjuke kan utföra hos arbetsgivaren. 

I utredningen föreslås att planen som arbetsgivaren upprättar tillsammans med den sjukskrivne också ska kunna användas som underlag av Försäkringskassan i beslut om ersättning och i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

‒PTK vill betona att det är olämpligt att information som samlas in för att planera återgången i arbete används i helt andra syften. Till exempel skulle en kvalitetsbrist i planen då kunna ge effekten att den enskilde nekas sjukpenning. Det blir också mycket svårt för den enskilde att förutse vad informationen i planen kommer att användas till, säger Linda Olausson.

Utvecklat stöd till arbetsgivare

Idag finns ett stöd till arbetsgivare som man enligt utredningen vill utveckla. Tanken är att det nya stödet ska kunna ges till arbetsgivaren både för kostnader för förebyggande arbete och rehabiliteringsåtgärder. Det tidigare stödet har använts i liten omfattning. Speciellt små företag har haft en låg kännedom om stödet. I en undersökning har företag önskat att namnet bättre ska beskriva vad stödet innehåller.

‒Det är viktigt att det tydligt framgår att stödet också kan användas då någon riskerar att bli sjukskriven och PTK föreslår att stödet får namnet ”Arbetsplatsinriktat stöd för förebyggande insatser och rehabilitering”, säger Linda Olausson.

Läs PTKs svar i sin helhet

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post