Du är viktig - mer om ditt uppdrag - PTK
Sök

Deltagare på en av våra kurser för försäkringsinformatörer. Foto: Jezzica Sunmo.

Du är viktig - mer om ditt uppdrag

Som försäkringsinformatör ser du till att kollegorna vet om sitt kollektivavtalade skydd - och inspirerar dem att påverka det. Du behöver inte själv vara expert, utan ska kunna visa var man kan hitta information.

Som försäkringsinformatör är du viktig, och kan göra stor skillnad för dina kollegor. Tjänstepensionen ger mer pension, en livförsäkring på upp till en kvarts miljon kronor och en sjukförsäkring på upp till 90 procent av lönen. Få känner till detta - därför behöver alla arbetsplatser en inspirerande försäkringsinformatör. PTK erbjuder stöd, utbildning, inspiration och hjälp i din roll. Läs mer om hur vi hjälper dig här!

Viktiga egenskaper

Du bör vara utåtriktad, tycka om att inspirera och vägleda arbetskamraterna samt gärna vara intresserad av försäkringsfrågor.

Dina uppgifter i korthet

Du behöver inte kunna svara på frågor från kollegorna men du ska tala om vart man vänder sig för att få mer information för att hitta svaren på pensions- och försäkringsfrågor. Frågorna kan handla om hur och var gör man sina ITP-val, vad som gäller vid en arbetsskada eller vad som händer om man är sjuk en längre period.

Villkor för ditt uppdrag

Som försäkringsinformatör omfattas du av förtroendemannalagens regler om rätt till ledighet. Om du deltar på PTKs försäkringsutbildningar och event får du ersättning för förlorad arbetsinkomst som betalas av PTK.

Din kontakt


Linda Norrby, Utbildning försäkringsinformation

Telefon: 08-440 85 04

Skicka e-post


Anna Allerstrand, Pensions- och försäkringsexpert

Telefon: 08-440 85 06

Skicka e-post