Är du en förlorare? - PTK
Sök

Är du en förlorare? Som missar 11 200 kr varje månad i pension?

Av denna skilnad mellan vinnare och förlorare beror drygt hälften på deltid, 2500 på att hen jobbar till 76 år, 1500 tjänas på att välja bort onödiga skydd och resten på övriga val.

Förutsättningar och resultat

I bilagan har visar på hur en person som är aktiv på rätt sätt får en högre pension. Till exempel behåller "vinnaren" icke-valet, men kopplar på och av familjeskydden i hyfsat rätt tid. Personen jobbar också ett par år till. På det sättet får hen en bra pension som också är stabil under den tid då det faktiskt är den inkomst hen ska leva på. 

Förloraren vill gärna vara lite mer ”aktiv” med sina placeringar och väljer därför fondförsäkring. Sen blir det så att hen hamnar i entrelösningen och väljer inga egna fonder. Personen tänker heller inte så mycket på vad månadsbeloppet blir utan vill egentligen maxa pensionskapitalet till 65 år och tror att pensionsförsäkring bara är en fråga om att spara ihop ett stort kapital. Hen kollar inte igenom sina familjeskydd när familjen växt till sig och går i pension vid normal pensionstidpunkt. 

I räkneunderlaget heter vinnaren Stina och förlorare Pelle. 

Lön

 • Stina och Pelle börjar arbeta vid 25 års ålder med ingångslönen 25 000 kr per månad (pensionsgrundande lön är därmed 25 000 kr*12,2/12 = 25 417 kr).
 • Vi antar att den reala löneökningen är 1% men att Stina får två karriärlyft, en vid 35 år och en vid 45 år vardera på 5 000 kr. Pelle får bara ett karriärlyft. Vid 45 år får han en löneökning på 5 000 kr extra.

Tillväxt

 • Stina antas ha Alecta Optimal med avgiften 0,13%. Produkten ger en bra avkastning under utbetalningstid och betalar ut pensionskapitalet i en så snabb takt som möjligt. Prognosstandaren säger att produktens egen prognosränta ska användas, det vill säga 3,65% före skatt och avgifter. 
 • Pelle antas välja fondförsäkring och placerar i entrelösningen med avgiften 0,16% under spartid och 0,14% under utbetalningstid. Produkten ger en bra avkastning under både spar- och utbetalningstid men betalar ut pensionskapitalet i en långsammare takt än för Stina. Prognosstandaren säger att produktens egen prognosränta ska användas, och vi antar 1,75% före skatt och avgifter.
 • Avkastningsantagandet för Stina och Pelle fram till pension är enligt prognosstandard (3,9%).

Familj och familjeskydd

 • Vid 28 år skaffar Stina och Pelle familj (dock inte med varandra) och har därmed försörjningsansvar. Bägge lägger till återbetalningsskydd på sitt pensionssparande.
 • Eftersom det upparbetade pensionssparandet ännu så länge är lågt, varför värdet av återbetalningsskyddet ännu så länge är litet, väljer bägge att komplettera återbetalningsskyddet med en familjeskyddsförsäkring som ger familjen 2 prisbasbelopp per år under 10 år i det fall Stina eller Pelle skulle avlida.
 • Både Stina och Pelle är föräldralediga i 13 månader. Pelle väljer sedan att arbeta 75% deltid i åldern 29-36 år. Stina arbetar heltid hela perioden. 
 • Vid 30 år kommer barn nummer 2 för både Stina och Pelle. Familjeskyddet bedöms som tillräckligt och inga ändringar görs.
 • När Stina är 39 år har pensionskapitalet vuxit i värde, och därmed även återbetalningsskyddets värde, varför hon väljer att minska Familjeskyddet till 1 basbelopp under 5 år. 
 • När Stina är 45 år börjar barnen bli stora och pensionskapitalet har blivit ganska stort varför hon väljer att ta bort Familjeskyddet helt.

När det närmar sig pension

 • Vid 60 år börjar Stina fundera lite mer aktivt på sin pension och inser att genom att arbeta ett par år till (och förhandla med sin arbetsgivare) så betalar arbetsgivaren in premier till pensionen fram till 67 år och det blir två års avkastning till. Även den allmänna pensionen ökar med tillväxt och en utbetalningstid som i förväntan blir kortare.
 • Stina väljer att ta bort Återbetalningsskyddet, eftersom det (först) nu börjar kosta många procent i minskad livslång pension.
 • Pelle funderar inte så mycket utan behåller alla skydd och även sin fondförsäkring.

Pensionering

 • Stina går i pension vid 67 år med livslång utbetalning (utan Återbetalningsskydd) och Alecta Optimal. Valet av Alecta Optimal innebär att pensionen är relativt stabil över utbetalningstiden. Månadsbeloppen räknas bara om (ändras) av Alecta årsvis och kan enligt produktvillkoren inte sjunka mer än 5 % mellan två olika utbetalningsår.
 • Pelle går i pension vid 65 år med livslång utbetalning (med bibehållt Återbetalningsskydd) och en fondförsäkringsprodukt som successivt fördelar om till mer ränteplaceringar. Månadsbeloppet räknas om varje månad och kan variera stort mellan olika utbetalningar. 

Tabell över antaganden och underlag för pensionsutfallet för Stina och Pelle.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post

Din tjänstepension

Din tjänstepension - en bilaga från PTK 2017

Din tjänstepension är en tidning om tjänstepensionen ITP med tips om vilka val du kan göra för att få en bra framtida pension.