Underlag Din tjänstepension - PTK
Sök

Inledning Din tjänstepension

Utgångspunkten för de antaganden som bör göras i pensionsprognoser är Pensionsmyndighetens prognosstandard.

 Från prognosstandarden används antaganden om:

 • Bruttoavkastning under spartid.
 • Antagandet är enligt standaren samma, 3,9 %, för alla produkter, inklusive PPM-fonder.
 • Avkastning under utbetalningstid är enligt standarden den produktunika och publicerade.
 • Antagande om årlig avkastningsskatt är satt till 0,6%
 • Livslängdsantaganden är enligt standaren gällande för 80-talister.
 • Kostnad för Familjeskydd är enligt Alectas tabell 2016.
 • Alla resultat ger ett månadsbelopp som avser livslång utbetalning.
 • Antagande om avgifter är enligt standaren är den ”produktunika”, till exempel 0,13 % om det är Alecta Optimal som avses.

Pensionsmyndighetens prognosstandard finns publicerad på https://www.pensionsmyndigheten.se/Prognosstandard.html

De resultat som visas

I resultattabellerna redovisas i huvudsak tjänstepension och allmänpensionen vid pensionstidpunkten (65 resp. 67 år) för livslång utbetalning, men även diverse andra nyckeltal. Notera därför att om avkastningen under utbetalningstid blir högre än prognosräntan i en viss produkt så kommer månadsbeloppet att öka efter pensionstidpunkten (det beräknade resultaten).

Fondförsäkringsprodukter har normalt ett långsamt utbetalningstempo varför pensionen är låg i början men den förväntas öka över tid.

Det som i huvudsak redovisas i resultattabellerna är:

 • Pensionsålder och ingångsålder
 • Pensionsgrundande lön
 • Pensionskapitalets värde vid pensionstidpunkten
 • Hur mycket premier arbetsgivaren betalat in
 • Kostnaden i kronor (nominellt) för valt Familjeskyddet (FS)
 • Kostnaden i form av minskad pension för valt FS (baserat på det kapital som skulle ha funnits utan FS vid pensionstidpunkten).
 • Hur mycket extra pension hen fått på grund av av denne inte valt Återbetalningsskydd (ÅS) under en viss tidsperiod.
 • Olika kostnader och ”Normanbelopp”
 • Den totala pensionen, inkluderande
  - tjänstepensionsdelen (det första månadsbeloppet som betalas ut).
  - allmän pension

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post