Så lyfter du din pension - PTK
Sök

Så lyfter du din pension

Att i tid se över tjänstepensionens efterlevandeskydd kan leda till ett par tusen kronor i högre pension. Men för den som har familj är det viktigt att inte ta bort skyddet för tidigt.

Vår ena exempelperson får 35 200 i total pension. Det vill säga hen som väljer bort familjeskydd när hen inte längre behöver dem.

Personen får 1 400 kr i månaden mer i pension än hen hade fått om hen låtit alla familjeskydd ligga kvar utan åtgärd (nu tar hen bort dem vid 45 respektive 60 år).

Vår andra exempelperson varken tagit bort familjeskyddet eller sitt återbetalningsskydd. Om hen hade gjort det vid 60 år hade hen fått cirka 500 kr mer i pension livslångt.

Tabellen visar effekten på pension (procentuell ökning) av att först välja att ha återbetalningsskydd under tiden som man behöver det men så småningom tar bort det. Åldrar visar på perioden med återbetalningsskydd och antagandet är att personen tar bort det vid 45, 55 respektive strax innan pension. Det går således att påverka hur stor pension man får även precis före pensioneringstidpunkten.

Åldersintervall med återbetalningsskydd Resultatet att ta bort återbetalningsskydd vid slutåldern i intervallet
29 år till 45 år + 12%
29 år till 55 år + 11 %
29 år till 65 år + 9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post