PTK - en 40-årig resa - PTK
Sök

PTK - en 40-årig resa

Ur behovet att stärka tjänstemännens inflytande och höja deras löner bildades PTK den 16 juni 1973. Förkortningen PTK stod då för "Privattjänstemannakartellen". Idag är PTK inte en förkortning utan ett namn -"Förhandlings- och samverkansrådet PTK", eller kort och gott bara "PTK".

Det har gått lång tid sedan 1973 och mycket har hänt under åren. Frågor, utmaningar och konflikter har kommit och gått – och PTK har förändrats med tiden. Även om frågorna eller konflikterna rört skiftande områden som pensioner, försäkringar, löner eller trygghet, så har en sak blivit oförändrad. Privattjänstemännens intressen styr alltid PTK.

Nya problem och utmaningar väntar ständigt runt hörnet. Men med 850 000 medlemmar, 27 fackförbund och 2 miljoner försäkrade individer är det tydligt att vi tillsammans kan påverka vår gemensamma framtid.

Vi kommer fortsätta att skapa trygghet på, mellan och efter jobbet.

Läs mer: PTK idag "Våra frågor är ständigt betydelsefulla och aktuella."