PTK - en 40-årig resa - Idag - PTK
Sök

PTK - en 40-årig resa

PTK Idag

PTK fyllde fyrtio år den 16 juni 2013. Det har varit fyrtio år med många framgångar. PTK har i flera fall gått i bräschen och varit först med initiativ som sedan fått efterföljare, till exempel upphandling och prispress av tjänstepensioner och moderna omställningsavtal där proaktiva insatser var och är centrala delar.

Men det har inte alltid varit lätt. Motgångar har funnits. Men efter motgångar så har vi alltid rest oss igen och idag står PTK starka. En nyckel är att vi utvecklats i samklang med arbetsmarknaden och utifrån medlemsförbundens behov. Att vi varit lyhörda för förändringar, förutsett dem och förhållit oss flexibla till dem.

Vår samverkansmodell är uthållig och fungerar väl.

Vår ledstjärna är att skapa trygghet på arbetsmarknaden för de privatanställda tjänstemännen. På jobbet, mellan jobben och efter jobbet.

Våra frågor är ständigt betydelsefulla och aktuella.

En sådan är att fortsätta att ständigt bevaka parternas möjligheter att genom avtal skapa långsiktigt hållbara och samtidigt flexibla lösningar på den svenska arbetsmarknaden.

Inte minst på pensionsområdet utsätts kollektivavtalen nu för påtryckningar från riksdag och regering. Detsamma gäller turordningsreglerna i LAS.

PTK har länge drivit frågan om utökat omställningsstöd och stöd för kompetensutveckling eftersom detta är de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt omställningsarbete och en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Trygghet på dagens arbetsmarknad bygger på kontinuerlig kompetensutveckling genom hela arbetslivet. Detta underlättar även vid omställning. Tjänstemännens och företagens möjligheter till omställning har stor betydelse inte bara för de direkt berörda i en omställningssituation utan för svenskt näringslivs konkurrenskraft.

Det är mot den bakgrunden som PTK arbetar för ett förnyat omställningsavtal där även personer som blivit uppsagda på grund av ohälsa ska omfattas av omställningsstöd. Det samma gäller personer med tidsbegränsade anställningar. Och där personer som blivit uppsagda av arbetsbrist ges möjlighet till utbildning under uppsägningstiden för att underlätta omställning till ny tjänst eller anställning.

Vi tror starkt på framgång i dessa frågor, nu eller så småningom. Historien visar att trägen vinner. Och nya utmaningar väntar ständigt runt hörnet.

PTK har vuxit, nu är i princip alla förbund med privatanställda medlemmar med. Och förbundens medlemsantal ökar. Idag representerar PTK 750 000 medlemmar, 26 fackförbund och 2 miljoner försäkrade individer.

Vi står starka och det är tydligt att vi kan fortsätta påverka arbetsvillkoren för de privatanställda tjänstemännen. Det har vi alltid gjort. Tillsammans.