Ta plats! - PTK
Sök

Illustration av en styrelse.
PTK utbildar hundratals bolagsstyrelserepresentanter varje år. Uppdraget är viktigt och påverkar företaget positivt. Illustration: Christina Hägerfors

Ta plats – fler behövs!

Tusentals lediga styrelseplatser i svenska företag väntar på att tillsättas av en arbetstagarrepresentant.

Med arbetstagarrepresentanter i styrelsen blir besluten bättre förankrade och lättare att genomföra, och samarbetsklimatet på företaget blir bättre. Tillsammans bygger vi långsiktigt lönsamma företag – det tjänar vi alla på.

Personalen på alla aktiebolag med 25 eller fler anställda – om de har lokalt kollektivavtal – har lagstadgad rätt att utse representanter till bolagsstyrelsen. De kallas arbetstagarrepresentanter.


Hur får man plats i en styrelse?

Det är de lokala fackklubbarna som måste ta initiativ till att inrätta en plats. Klubben ska skiftligen underrätta företaget. Detta ska göras i god tid innan man börjar välja en företrädare för de anställda. Det finns nämligen en karenstid i lagen vid första tillfället. Arbetstagarnas representant kan tillträda styrelseplatsen förrän tidigast tre månader efter att en skriftlig anmälan gjorts om man inte kommit överens om att det ska ske tidigare. 

Vanligtvis är det den lokala klubbens valberedning eller klubbordförande. Om det finns flera klubbar på arbetsplatsen utser dessa personer en person gemensamt. Eller så kan personer själva anmäla att de är intresserade av uppdraget til det lokala facket. 


Vad gör PTK?

Detta gör vi på uppdrag av våra 27 medlemsförbund: 

Utbildning 

Vi utbildar arbetstagarrepresentanter inom tre områden: Rollen, ekonomi och strategi. Mer om våra utbildningar hittar du här

Material

Vi har flera böcker som du kan beställa eller ladda ner i vår webbshop här. Våra handböcker används även som kurslitteratur.

Stöd

Vi svarar gärna på dina frågor.  Mejla oss här


PTK på en minut

Förhandlings- och samverkansrådet PTK är en organisation för 27 fackförbund som representerar 860 000 privatanställda tjänstemän.

Vi arbetar för bättre villkor och ökad trygghet - på jobbet, mellan jobb och efter jobben. Våra uppdrag är främst inom pensioner och försäkringar, arbetsmiljö, inflytande och omställning.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post

Kurser

Rollen som bolagsstyrelseledamot
Vi går igenom vad rollen innebär och hur du kan nå inflytande. 

Förståelse för ekonomi i styrelserummet
Tredagarskurs där du lär dig förstå och formulera frågor om ekonomi samt analysera verksamheten.

Diplomutbildning 
Vår mycket uppskattade diplomkurs är en komplett utbildning som ger bred kunskap och ett starkt nätverk.

Seminarium om styrelsens ansvar för hållbarhet 
Från och med 2017 gäller för ett flertal bolag att man måste upprätta en hållbarhetsrapport. Detta är ett styrelseansvar.

Praktisk engelska i styrelserummet
Kursen hålls i Brighton på Englands sydkust i slutet av augusti.

Bolagsstyrelseledamot

Bolagsstyrelseledamot - En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser
Ta plats - En bok om inflytande i bolagsstyrelser

Att tänka på