Nya utredningar om arbetsmiljö och rehabilitering - PTK
Sök

Nya utredningar om arbetsmiljö och rehabilitering

Nu har regeringen presenterat tre utredningar som är intressanta för PTK. De handlar bland annat om ökad kunskap om arbetsmiljö och hur man ska underlätta för sjukskrivna att komma tillbaka till jobbet.  

Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö

Utredningen (SOU 2017:28) tycks väl sammanfalla med det som PTK under många år drivit. PTK har länge talat för ett kunskapscentrum med inriktning att samla och tillgängliggöra nationell och internationell arbetsmiljöforskning.

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete 

Det är välkommet att man ser över vem som ska ha ansvar för vad i rehabiliteringsprocessen. I utredningen (Ds 2017:9) föreslås att arbetsgivaren ska få ett ansvar för att upprätta en plan för återgång i arbete om det bedöms att sjukfrånvaron kommer att uppgå till minst 60 dagar. Om det står klart att återgång, på grund av hälsotillståndet, inte är aktuell ska en plan inte behöva upprättas. 

Samlad kunskap – stärkt handläggning 

Utredningen (SOU 2017:25) ger en rad förslag som bland annat syftar till att stärka rättssäkerheten för de försäkrade. PTK välkomnar initiativet att se över arbetsskadeförsäkringen då det finns behov av förändringar. I denna utredning liksom i SOU 2017:28 om ett nationellt kunskapscentrum talas om vikten att ny forskning kommer till stånd.

Utredningen lägger också vikt vid att ny forskning så snabbt som möjligt ska användas i Försäkringskassans beslutsfattande. Utredningens förslag om rehabiliteringspenning vid arbetsskada i maximalt 12 månader, att förtydliga syftet med det undantag som finns i försäkringen, att föra in smitta i det generella arbetsskadebegreppet och att arbetsskadelivräntan ska följa inkomstutvecklingen i samhället rör allvarliga brister i dagens försäkring. 

PTK kommer nu att analysera förslagen och sedan lämna remissvar.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post