Nytt material - PTK
Sök

Beställ eller ladda ner broschyrerna i PTKs eller Prevents webbshop

Nytt material

Nu kan du beställa eller ladda ner årets material om pensioner och försäkringar från PTK och beställa material från Prevent.

Broschyrer från PTK

ITP 1 och ITP 2 - Information om  vad som gäller när du går i pension, tar ut pension, blir sjuk och de olika efterlevandeskydden. 

Arbetsskada Information om vad en arbetsskada är, vilken ersättning du kan ha rätt till och hur du gör för att ansöka om pengar. 

Mellan jobbBroschyren handlar om vilket stöd du kan få om du skulle bli arbetslös och vilka villkor du måste uppfylla för att få det.

Beställ eller ladda ner materialet från PTKs webbshop

Pdf-filer

  • Avgångspension
  • Löneväxling
  • Information om alternativ ITP (10-taggarlösning)

Material från Prevent

  • Jobba praktiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö - I  boken betonas den naturliga och självklara kopplingen till SAM och systematiken Undersöka - Riskbedöma - Åtgärda - Kontrollera/Följa upp.
  • Arbetsklimat - systematiskt arbetsmiljöarbete - I boken beskrivs hur organisatoriska och sociala förbättringar kan bli en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  • BAM Handbok - Bättre arbetsmiljö - 12:e upplagan, förändringar i relevant lagstiftning fram till december 2016 är medtagna i handboken.
  • BAM För alla medarbetare - 3:e upplagan - är en introduktion till arbetsmiljöarbete för alla anställda och i den här upplagan har ändringar i mindre omfattning gjorts för att stämma överens med begrepp som används i nytt arbetsmiljömaterial från Prevent.
  • Jobba säkert i lantbruket - är  en bilderbok med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert i lantbruket. Målgruppen är för dem som inte har svenska som modersmål.
  • Folder - Utbildning för en bättre arbetsdag

Beställ material från Prevents webbshop

 

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post