Vem är din representant? - PTK
Sök

Se till att välja både en försäkringsinformatör och representanter till bolagsstyrelsen.

Vem är din representant?

För många är det snart dags att välja kollegor till två viktiga förtroendeuppdrag – försäkringsinformatören och arbetstagarnas representanter till bolagets styrelse. Vad innebär uppdragen och vem passar som vad? Svaret får du här.

Det är två lärorika och spännande uppdrag där man representerar alla tjänstemän, oavsett förbundstillhörighet. Vanligtvis är det den lokala klubben eller akademikerföreningen som utser personer till dessa uppdrag. På våra medlemsförbunds uppdrag är det sedan PTK som utbildar de nyvalda. På vår hemsida finns även matnyttiga tips och massor av material.

Vem passar som arbetstagarnas representant i bolagsstyrelsen?

Någon med civilkurage och som öppet vågar säga sin mening i styrelsen, har goda kunskaper om företaget, kan uttrycka sig väl samt har intresse av ekonomi. Erfarenhet av fackligt arbete är ytterligare en merit. 

Hur stort måste företaget vara?

Har företaget haft minst 25 anställda de två senaste åren? Då har man rätt till representation i bolagsstyrelsen. Det innebär ett stort ansvar men samtidigt en unik chans att vara med och diskutera de strategiska frågorna, följa bolagets verksamhet och kunna påverka beslut innan de fattas.

Arbetstagarnas representanter har, liksom övriga styrelseledamöter, dubbla roller. Samtliga ledamöter ansvarar för hela företagets verksamhet och ser till bolagets bästa. Man har även samma rättigheter och skyldigheter. Dessutom har arbetstagarnas representanter ett särskilt intresse gentemot de anställda medan stämmovalda ledamöterna har ett särskilt intresse gentemot ägarna.

Arbetstagarrepresentanten är viktig eftersom han eller hon besitter en unik kunskap om företaget och de anställda och förväntas vara lika aktiv som övriga ledamöter. Man representerar alla anställda, oavsett förbundstillhörighet. Läs mer om uppdraget här.

Vem passar för uppdraget och vad gör en försäkringsinformatör?

Någon som är positiv, utåtriktad och nyfiken och tycker om att inspirera och vägleda andra. 

Försäkringsinformatören inspirerar sina kollegor att skaffa kunskap och vägleder dem att hitta den på rätt ställe. Man är ingen expert, men ska veta hur den allmänna pensionen fungerar och vilka försäkringar som ingår i tjänstepensionen ITP. Man är även vara ambassadör för PTK Rådgivningstjänst, en webbplats med stöd och råd för alla med ITP och till knegdeg.se, som visar vad man tjänar på att ha kollektivavtal. Försäkringsinformatören representerar alla anställda, oavsett förbundstillhörighet. Läs mer om uppdraget här.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post