Byt erfarenheter och lär dig mer om hållbarhet i styrelserummet - PTK
Sök

Byt erfarenheter och lär dig mer om hållbarhet i styrelserummet

På vilka olika sätt kan ett bolag styras utifrån ett hållbarhetsperspektiv? Vad innebär arbetet med hållbar utveckling för styrelsen?

Årets tema för erfarenhetskursen är hållbarhetsfrågor i styrelsearbetet  men som vanligt avsätter vi en dag för att tillsammans diskutera frågor kring rollen.

Kursbeskrivning

Syftet med utbildningen är att du får diskutera och byta erfarenheter i frågor rörande styrelserollen. Dessutom får du en inblick i varför det är viktigt att styrelsen arbetar i riktning mot hållbar utveckling.

För att det ska bli givande dagar med intressanta erfarenhetsutbyten vill vi att du i förväg skickar in förslag på frågor som du vill diskutera om rollen som styrelseledamot.

Till utbildningsdelen om hållbarhet har vi bjudit in Jan Ihre, Marianne Strindin och Maria Blechingberg från konsultföretaget Esam som erbjuder tjänster inom hållbar utveckling.

Mål

Efter utbildningen kommer du att ha:

  • Diskuterat och tagit ställning till olika frågor om rollen som ledamot.
  • Fått en orientering om hållbarhetsfrågor.
  • Översiktlig kunskap om hållbar utveckling i bolagsstyrelsen för att kunna delta i diskussioner.

Vem kan anmäla sig?

Kursen vänder sig till dig som har minst två års erfarenhet som arbetstagarrepresentant efter att ha gått PTKs diplomutbildning eller motsvarande.

Kursen är gratis.

21-22 maj på Skepparholmen, Saltsjö-Boo

För att kunna anmäla dig till denna kurs måste du vara inloggad.

Logga in

Din kontakt


Pia Kviberg, Kursadministratör

Telefon: 076-061 08 51

Skicka e-post

Bra att veta

Det här gäller för anmälan

Kontrollera att du uppfyller de förutsättningar som krävs för att få gå kursen innan du anmäler dig. Information om till vem kursen vänder sig till finner du vid respektive kurs. Bekräftelse skickas till dig när du blivit godkänd. Kallelse får du cirka 5 veckor före kursen startar.

Kostnader

PTKs kurser är i regel kostnadsfria för dig som deltagare. PTK står för hotellrum natten innan kursstart om du inte har möjlighet att resa på morgonen. Läs vid respektive kurs om vad som gäller för mer information, eller kontakta kursadministratören.

Avbokning

Om du får förhinder och inte kan delta på kursen vill vi att du kontaktar vår kursadministratör snarast möjligt. Anmälan är bindande. Vid avbokning utan sjukintyg senare än 4 veckor innan kurs debiteras en avgift för kost och logi.

Resor

Du får mer information om vad som gäller och hur du går till väga i kallelsen som du får cirka 5 veckor före kursstart.

Rätt till ledighet

Är du ledamot eller suppleant i bolagsstyrelse omfattas du av förtroendemannalagens regler och har rätt till ledighet med bibehållen lön från din arbetsgivare under utbildningstiden.

Försäkringsinformatör eller klubbordförande har också rätt till ledighet och då betalar PTK ersättning för förlorad arbetsinkomst.