Diplomutbildning - PTK
Sök

Diplomutbildning för de anställdas representant i bolagsstyrelsen

Känner du att du skulle behöva mer kunskap och stöd i din roll som ledamot? Har du fyra eller fler styrelsemöten per år?

I så fall erbjuder vi en uppskattad utbildning som ger en bred kompetens vad gäller bolagsstyrelsefrågor. Allt ifrån fördjupning kring rollen som ledamot till förståelse för ekonomi, analys och strategi. 

Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad i tre delar på totalt nio dagar.

Del 1 Fokus på ekonomi (2 dagar)

Under denna delkurs får du ökad förståelse för vad en årsredovisning ska innehålla, hur resultat- och balansräkningen är uppbyggd samt vilka de vanligaste nyckeltalen är. 

Del 2 Fokus på analys (3 dagar)

 Vi fortsätter utbildningen med att fördjupa oss kring frågor om ekonomin, företagets verksamhet samt analyserar era företags årsredovisningar. Vi diskuterar även frågor om din roll i styrelsen – ansvar och befogenheter.  

Del 3 Fokus på strategiska frågor (4 dagar)

Tillämpningen av kunskaperna från tidigare kursdelar kommer nu in som en naturlig och integrerad del. Under kursen ligger fokus på styrelsens huvudsakliga arbetsområden: strategi och framtidsfrågor. Du får genom ett case praktisera ett styrelsearbete och ta ställning till olika händelser och din roll som styrelseledamot.

Mål efter kursen

Målet med utbildningen är att du upplever att du blivit mer aktiv och stärkt i din roll som bolagsstyrelseledamot.

Vem kan anmäla sig?

Kursen vänder sig till dig som är arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelser, ordinarie eller suppleant. För att få gå utbildningen måste du ha

  • gått kursen ”Rollen som bolagsstyrelseledamot”, 
  • minst fyra möten per år samt 
  • har deltagit vid två möten innan kursstart.

Dessa förkunskaper gör att alla deltagare på kursen är insatta i vad rollen innebär, och kan dela med sig av såväl frågeställningar som tips och råd.

Kursen är kostnadsfri (se avbokningsregler under Bra att veta). På del 1 Fokus på ekonomi står PTK endast för hotellrum natten mellan kursdagarna för dig som inte har möjlighet att pendla. PTK står inte för middagen.

Diplomutbildning (19-20 mars, 24-26 april och 28-31 maj)

För att kunna anmäla dig till denna kurs måste du vara inloggad.

Logga in

Din kontakt


Pia Kviberg, Kursadministratör

Telefon: 076-061 08 51

Skicka e-post

Bra att veta

Det här gäller för anmälan

Kontrollera att du uppfyller de förutsättningar som krävs för att få gå kursen innan du anmäler dig. Information om till vem kursen vänder sig till finner du vid respektive kurs. Bekräftelse skickas till dig när du blivit godkänd. Kallelse får du cirka 5 veckor före kursen startar.

Kostnader

PTKs kurser är i regel kostnadsfria för dig som deltagare. PTK står för hotellrum natten innan kursstart om du inte har möjlighet att resa på morgonen. Läs vid respektive kurs om vad som gäller för mer information, eller kontakta kursadministratören.

Avbokning

Om du får förhinder och inte kan delta på kursen vill vi att du kontaktar vår kursadministratör snarast möjligt. Anmälan är bindande. Vid avbokning utan sjukintyg senare än 4 veckor innan kurs debiteras en avgift för kost och logi.

Resor

Du får mer information om vad som gäller och hur du går till väga i kallelsen som du får cirka 5 veckor före kursstart.

Rätt till ledighet

Är du ledamot eller suppleant i bolagsstyrelse omfattas du av förtroendemannalagens regler och har rätt till ledighet med bibehållen lön från din arbetsgivare under utbildningstiden.

Försäkringsinformatör eller klubbordförande har också rätt till ledighet och då betalar PTK ersättning för förlorad arbetsinkomst.