Fördjupning i pension och försäkring för förbundsanställda - PTK
Sök

Fördjupning i pension och försäkring för förbundsanställda

Är du anställd på ett av PTKs medlemsförbund och arbetar med pensions- och försäkringsfrågor? Vill du fördjupa dina kunskaper kring pension och försäkringsskyddet i lag och kollektivavtal? Då ska du anmäla dig till vår fördjupningskurs.

Som anställd på ett fackförbund kan du behöva gedigna kunskaper om pensioner och försäkringar.

Utbildningens upplägg

På kursen går vi igenom skyddet vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och pension. Vi går även igenom vilka val varje individ kan göra inom sin tjänstepension ITP och hur du kan stötta medlemmar i dessa frågor. Utbildningen är till stora delar Case-baserad och kräver ett stort engagemang.

Utbildningen sker under 2 dagar i Stockholm.

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen fullt ut krävs vissa förkunskaper.

  • Du ska ha gått PTKs grundutbildning för förbundsanställda eller motsvarande.
  • Du ska ha kommit i kontakt med frågor rörande pension och försäkring inom ITP-området i din yrkesroll.
  • Du får även länkar till en e-utbildning och en del övriga uppgifter som du genomför före kursstart.

Mål

Efter utbildningen kommer du att

  • kunna stötta medlemmar och förtroendevalda i frågor rörande skyddet vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och ålderspension. Du kommer att kunna analysera, förklara, ifrågasätta, dra slutsatser och agera i dessa frågor. Vidare ska du kunna företräda medlemmar och ta ställning i frågor inom området.
  • kunna använda och förklara de verktyg som finns t ex PTK Rådgivningstjänst och min.pension.se och dra slutsatser utifrån informationen.
  • ha byggt på ditt nätverk av specialister och andra förbundsanställda.
  • ha fått inspiration och blivit stärkt i frågor rörande pension och försäkring.

Fördjupningsutbildning 16-17 april 2018 i Stockholm

För att kunna anmäla dig till denna kurs måste du vara inloggad.

Logga in

Din kontakt


Pia Kviberg, Kursadministratör

Telefon: 076-061 08 51

Skicka e-post

Bra att veta

Det här gäller för anmälan

Kontrollera att du uppfyller de förutsättningar som krävs för att få gå kursen innan du anmäler dig. Information om till vem kursen vänder sig till finner du vid respektive kurs. Bekräftelse skickas till dig när du blivit godkänd. Kallelse får du cirka 5 veckor före kursen startar.

Kostnader

PTKs kurser är i regel kostnadsfria för dig som deltagare. PTK står för hotellrum natten innan kursstart om du inte har möjlighet att resa på morgonen. Läs vid respektive kurs om vad som gäller för mer information, eller kontakta kursadministratören.

Avbokning

Om du får förhinder och inte kan delta på kursen vill vi att du kontaktar vår kursadministratör snarast möjligt. Anmälan är bindande. Vid avbokning utan sjukintyg senare än 4 veckor innan kurs debiteras en avgift för kost och logi.

Resor

Du får mer information om vad som gäller och hur du går till väga i kallelsen som du får cirka 5 veckor före kursstart.

Rätt till ledighet

Är du ledamot eller suppleant i bolagsstyrelse omfattas du av förtroendemannalagens regler och har rätt till ledighet med bibehållen lön från din arbetsgivare under utbildningstiden.

Försäkringsinformatör eller klubbordförande har också rätt till ledighet och då betalar PTK ersättning för förlorad arbetsinkomst.