Förståelse för ekonomi i styrelserummet - PTK
Sök

Förståelse för ekonomi i styrelserummet

Uppfyller du inte kraven för diplomutbildningen? Behöver du kunskap om resultat- och balansräkning, årsredovisning och nyckeltal? Då är det här rätt kurs för dig.

Under kursen går vi igenom vad en årsredovisning ska innehålla, hur resultat- och balansräkningen är uppbyggd, vilka de vanligaste nyckeltalen är och hur en årsredovisning kan analyseras.

Mål efter kursen

Målet är att du efter kursen ska förstå och kunna formulera frågor kring ekonomi och verksamheten i ett företag. 

Vem kan anmäla sig?

Kursen vänder sig till dig som är de anställdas representant i bolagsstyrelsen, ordinarie eller suppleant, och har gått kursen Rollen som bolagsstyrelseledamot men inte uppfyller kraven att gå diplomutbildningen.

Kursen är kostnadsfri (se avbokningsregler under Bra att veta). PTK står endast för hotellrum natten mellan kursdagarna för dig som inte har möjlighet att pendla. PTK står inte för middagarna.

Kurstillfällen: 10-12 april 2018 och 22-24 maj 2018

För att kunna anmäla dig till denna kurs måste du vara inloggad.

Logga in

Din kontakt


Pia Kviberg, Kursadministratör

Telefon: 076-061 08 51

Skicka e-post

Bra att veta

Det här gäller för anmälan

Kontrollera att du uppfyller de förutsättningar som krävs för att få gå kursen innan du anmäler dig. Information om till vem kursen vänder sig till finner du vid respektive kurs. Bekräftelse skickas till dig när du blivit godkänd. Kallelse får du cirka 5 veckor före kursen startar.

Kostnader

PTKs kurser är i regel kostnadsfria för dig som deltagare. PTK står för hotellrum natten innan kursstart om du inte har möjlighet att resa på morgonen. Läs vid respektive kurs om vad som gäller för mer information, eller kontakta kursadministratören.

Avbokning

Om du får förhinder och inte kan delta på kursen vill vi att du kontaktar vår kursadministratör snarast möjligt. Anmälan är bindande. Vid avbokning utan sjukintyg senare än 4 veckor innan kurs debiteras en avgift för kost och logi.

Resor

Du får mer information om vad som gäller och hur du går till väga i kallelsen som du får cirka 5 veckor före kursstart.

Rätt till ledighet

Är du ledamot eller suppleant i bolagsstyrelse omfattas du av förtroendemannalagens regler och har rätt till ledighet med bibehållen lön från din arbetsgivare under utbildningstiden.

Försäkringsinformatör eller klubbordförande har också rätt till ledighet och då betalar PTK ersättning för förlorad arbetsinkomst.