Utbilding för försäkringsinformatörer - PTK
Sök

Utbildning för försäkringsinformatörer

Är du ny som försäkringsinformatör på din arbetsplats? På vår utbildning får du lära dig grunderna om pension och försäkringar, enligt lag och i kollektivavtalet.

Här får du som är försäkringsinformatör lära dig hur du kan hjälpa dina kollegor att förstå och få hjälp kring sitt lagstadgade och kollektivavtalade pensions- och försäkringsskydd.

Utbildningen är ett  unikt samarbete med nätverket Gilla din ekonomi. Kursen har utvecklats i samarbete med Pensionsmyndigheten, Finansinspektionen, Alecta och Collectum. Föreläsarna är själva verksamma inom sina respektive ämnesområden. Du får direkt kontaktytor mot de aktörer som du kan komma att jobba mot i din roll.

Utbildningens upplägg

Utbildningen inleds med en kort förberedande webbutbildning. Sedan träffas vi i två dagar vid två olika tillfällen med några månader emellan. Mellan kurstillfällena förväntas du vara aktiv i din roll som försäkringsinformatör.

Under utbildningen arbetar vi med olika webbplatser, exempelvis Knegdeg, PTK Rådgivningstjänst och Min Pension. För att kunna använda dessa måste du ha en e-legitimation, till exempel Bank ID.

Du får veta vad som gäller för dig och dina arbetskamrater vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och ålderspension.

Mål

När du har gått kursen kommer du att

  • ha en övergripande bild av hur pensionssystemet ser ut och kunna beskriva vilka försäkringar de ITP-försäkrade omfattas av.
  • kunna förstå och förklara pensionssystemet och veta vart du vänder dig med frågor kring pension och försäkring.
  • få inspiration och bli stärkt för din roll som försäkringsinformatör.
  • kunna använda de verktyg som finns, t ex PTK Rådgivningstjänst och min.pension.se
  • ha ett bra nätverk av specialister och andra informatörer.

Som försäkringsinformatör har du rätt till ledighet för att gå på utbildningen, PTK betalar ersättning för förlorad arbetsinkomst. För att kunna anmäla dig måste du och dina kollegor omfattas av ITP- eller KTP-avtalet.


Försäkringsutbildning 6-7 mars och 11-12 sept

För att kunna anmäla dig till denna kurs måste du vara inloggad.

Logga in

Försäkringsutbildning 29-30 maj och 9-10 okt

För att kunna anmäla dig till denna kurs måste du vara inloggad.

Logga in

Din kontakt


Pia Kviberg, Kursadministratör

Telefon: 076-061 08 51

Skicka e-post

Bra att veta

Det här gäller för anmälan

Kontrollera att du uppfyller de förutsättningar som krävs för att få gå kursen innan du anmäler dig. Information om till vem kursen vänder sig till finner du vid respektive kurs. Bekräftelse skickas till dig när du blivit godkänd. Kallelse får du cirka 5 veckor före kursen startar.

Kostnader

PTKs kurser är i regel kostnadsfria för dig som deltagare. PTK står för hotellrum natten innan kursstart om du inte har möjlighet att resa på morgonen. Läs vid respektive kurs om vad som gäller för mer information, eller kontakta kursadministratören.

Avbokning

Om du får förhinder och inte kan delta på kursen vill vi att du kontaktar vår kursadministratör snarast möjligt. Anmälan är bindande. Vid avbokning utan sjukintyg senare än 4 veckor innan kurs debiteras en avgift för kost och logi.

Resor

Du får mer information om vad som gäller och hur du går till väga i kallelsen som du får cirka 5 veckor före kursstart.

Rätt till ledighet

Är du ledamot eller suppleant i bolagsstyrelse omfattas du av förtroendemannalagens regler och har rätt till ledighet med bibehållen lön från din arbetsgivare under utbildningstiden.

Försäkringsinformatör eller klubbordförande har också rätt till ledighet och då betalar PTK ersättning för förlorad arbetsinkomst.