Riskhantering – lätt eller svårt? - PTK
Sök

Riskhantering – lätt eller svårt?

Under två dagar får du en inblick i att förstå allt ifrån var i organisationen riskerna uppstår till hur de landar i årsredovisningen. Fokus ligger på förståelse och intuition. Några enklare räkneövningar tar vi tillsammans.

Under kursen går vi igenom hur styrelsen kan arbeta med att ta fram olika typer av risker, till exempel finansiella, operativa och ryktesrisker samt besluta hur stora dessa bör vara. Dessutom tittar vi på hur man sätter limiter för att säkra önskad risknivå samt hur man utarbetar strategier för riskhantering och rapportering. Vi går även igenom principerna för hur finansiella derivat (terminer och optioner) fungerar och används i syfte att skydda bolaget mot risker. 

I kursen blandas teori och praktik där vi går igenom specifika risker och analyserar dem från ”ax till limpa”.

Mål efter kursen

Målet är att du ska kunna delta i diskussioner om riskerna i bolaget, utmana redogörelser och kritiskt granska kvartalsrapporter och årsredovisningar.

Vem kan anmäla sig

Den här kursen vänder sig till dig som förstår hur en resultat- och balansräkning är uppbyggd. Du måste även ha deltagit på Diplomutbildningen del 2 eller den fristående kursen Ekonomi och analys.

Kursen är kostnadsfri (se avbokningsregler under Bra att veta). PTK står för hotellrum för dig som inte har möjlighet att pendla samt lunch men inte middag.

Kurstillfälle: 24-25 oktober, Stockholm

För att kunna anmäla dig till denna kurs måste du vara inloggad.

Logga in

Din kontakt


Pia Kviberg, Kursadministratör

Telefon: 076-061 08 51

Skicka e-post

Bra att veta

Det här gäller för anmälan

Kontrollera att du uppfyller de förutsättningar som krävs för att få gå kursen innan du anmäler dig. Information om till vem kursen vänder sig till finner du vid resepektive kurs. Bekräftelse skickas till dig när du blivit godkänd. Kallelse får du cirka 5 veckor före kursen startar.

Kostnader

PTKs kurser är i regel kostnadsfria för dig som deltagare. PTK står för hotellrum natten innan kursstart om du inte har möjlighet att resa på morgonen. Läs vid respektive kurs om vad som gäller för mer information, eller kontakta kursadministratören.

Avbokning

Om du får förhinder och inte kan delta på kursen vill vi att du kontaktar vår kursadministratör snarast möjligt. Anmälan är bindande. Vid avbokning utan sjukintyg senare än 4 veckor innan kurs debiteras en avgift för kost och logi.

Resor

Du får mer information om vad som gäller och hur du går till väga i kallelsen som du får cirka 5 veckor före kursstart.

Rätt till ledighet

Är du ledamot eller suppleant i bolagsstyrelse omfattas du av förtroendemannalagens regler och har rätt till ledighet med bibehållen lön från din arbetsgivare under utbildningstiden.

Försäkringsinformatör eller klubbordförande har också rätt till ledighet och då betalar PTK ersättning för förlorad arbetsinkomst.