Seminarium om styrelsens ansvar för hållbarhet - PTK
Sök

Seminarium om styrelsens ansvar för hållbarhet

From 2017 gäller för ett flertal bolag att man måste upprätta en hållbarhetsrapport som ska avlämnas i samband med årsredovisningen. Detta är alltså ett styrelseansvar.

Ann-Katrin Dolium från Unionen tillsammans med Mats Lundberg från Sandvik kommer att berätta och utbyta erfarenheter om vad som utgör möjligheter och hinder för att lyfta hållbarhetsfrågor på styrelsenivå, och varför det har blivit en viktig fråga som kan bidra till bolagets affärsstrategi och mål.

Mål efter seminariet

Målet med seminariet är att ge en introduktion till hur hållbarhet kan tas in i styrelserummet, vilka krav som ställs och vilka möjligheter det ger till bolaget.

Tid och plats

  • 21 februari kl 09:00-11:30 i Stockholm (frukost serveras från kl 08:30)
  • 27 februari i Göteborg; 9:00 – 11:30 (frukost serveras från 08:30)

Vem kan anmäla sig?

Seminariet vänder sig till dig som är de anställdas representant i bolagsstyrelsen, ordinarie eller suppleant.

Seminariet är kostnadsfritt (se avbokningsregler under Bra att veta). 

21 februari i Stockholm

För att kunna anmäla dig till denna kurs måste du vara inloggad.

Logga in

27 februari i Göteborg

För att kunna anmäla dig till denna kurs måste du vara inloggad.

Logga in

Din kontakt


Pia Kviberg, Kursadministratör

Telefon: 076-061 08 51

Skicka e-post

Bra att veta

Det här gäller för anmälan

Kontrollera att du uppfyller de förutsättningar som krävs för att få gå kursen innan du anmäler dig. Information om till vem kursen vänder sig till finner du vid respektive kurs. Bekräftelse skickas till dig när du blivit godkänd. Kallelse får du cirka 5 veckor före kursen startar.

Kostnader

PTKs kurser är i regel kostnadsfria för dig som deltagare. PTK står för hotellrum natten innan kursstart om du inte har möjlighet att resa på morgonen. Läs vid respektive kurs om vad som gäller för mer information, eller kontakta kursadministratören.

Avbokning

Om du får förhinder och inte kan delta på kursen vill vi att du kontaktar vår kursadministratör snarast möjligt. Anmälan är bindande. Vid avbokning utan sjukintyg senare än 4 veckor innan kurs debiteras en avgift för kost och logi.

Resor

Du får mer information om vad som gäller och hur du går till väga i kallelsen som du får cirka 5 veckor före kursstart.

Rätt till ledighet

Är du ledamot eller suppleant i bolagsstyrelse omfattas du av förtroendemannalagens regler och har rätt till ledighet med bibehållen lön från din arbetsgivare under utbildningstiden.

Försäkringsinformatör eller klubbordförande har också rätt till ledighet och då betalar PTK ersättning för förlorad arbetsinkomst.