Seminarium om utredningen Arbetsmiljöregler - PTK
Sök

Seminarium om utredningen Arbetsmiljöregler

Gemensamt  seminarium för juristerna inom PTK och OFR.

Kurt Eriksson, regeringens särskilda utredare, tidigare chefsjurist på Medlingsinstitutet och förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, berättar om utredningen Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv. Utredningens uppdrag har bestått av tre huvudsakliga delar:

  • Kartlägga trender och nya former för arbete som förekommer i dag.
  • Analysera och bedöma om gällande bestämmelser om arbetsmiljöansvar är ändamålsenliga med tanke på det moderna arbetslivets utmaningar.
  • Se över de regionala skyddsombudens tillträdesrätt och befogenheter och i den delen föreslå författningsförslag. 

Utredningen presenterade sitt betänkande den 31 mars och det kan laddas ner här

Anmäl dig här

För att kunna anmäla dig till denna kurs måste du vara inloggad.

Logga in

Din kontakt


Pia Kviberg, Kursadministratör

Telefon: 076-061 08 51

Skicka e-post

Bra att veta

Det här gäller för anmälan

Kontrollera att du uppfyller de förutsättningar som krävs för att få gå kursen innan du anmäler dig. Information om till vem kursen vänder sig till finner du vid resepektive kurs. Bekräftelse skickas till dig när du blivit godkänd. Kallelse får du cirka 5 veckor före kursen startar.

Kostnader

PTKs kurser är i regel kostnadsfria för dig som deltagare. PTK står för hotellrum natten innan kursstart om du inte har möjlighet att resa på morgonen. Läs vid respektive kurs om vad som gäller för mer information, eller kontakta kursadministratören.

Avbokning

Om du får förhinder och inte kan delta på kursen vill vi att du kontaktar vår kursadministratör snarast möjligt. Anmälan är bindande. Vid avbokning utan sjukintyg senare än 4 veckor innan kurs debiteras en avgift för kost och logi.

Resor

Du får mer information om vad som gäller och hur du går till väga i kallelsen som du får cirka 5 veckor före kursstart.

Rätt till ledighet

Är du ledamot eller suppleant i bolagsstyrelse omfattas du av förtroendemannalagens regler och har rätt till ledighet med bibehållen lön från din arbetsgivare under utbildningstiden.

Försäkringsinformatör eller klubbordförande har också rätt till ledighet och då betalar PTK ersättning för förlorad arbetsinkomst.