Seminarium om utredningen för hållbart arbetsliv över tid - PTK
Sök

Seminarium om utredningen för hållbart arbetsliv

Anders Vallner (särskild utredare) och Sofie Malmkvist (sekr) presenterar Utredningen för hållbart arbetsliv över tid (Dir. 2017:56). 

De kommer att gå igenom delbetänkandet som ska redovisas den 30 mars, om bland annat alterneringsår och arbetstidsbanker. Seminariets tyngdpunkt ligger på slutbetänkandets frågor om omreglering av sysselsättningsgrad i samband med arbetsbrist ("hyvling") och behovet av förstärkt anställningsskydd för intermittent anställda.

Efter en kort presentation av delbetänkandet och uppdraget med slutbetänkandet ser vi gärna en diskussion utifrån direktivet och följande frågeställningar:

  • Ser ni inom era branscher/medlemsgrupper ett behov av reglering av de här frågorna?
  •  Om behovet finns borde det i så fall ske i kollektivavtal eller lag?
  • Vad reagerar ni som arbetsrättsjurister mest på när ni läser direktivet? 
  • Vad är viktigast för er att vi har med oss i det fortsatta arbetet med slutbetänkandet?

Här hittar du utredningens hemsida

Seminarium den 12 april på Ledarnas kansli, S:t Eriksgatan 26

För att kunna anmäla dig till denna kurs måste du vara inloggad.

Logga in

Din kontakt


Pia Kviberg, Kursadministratör

Telefon: 076-061 08 51

Skicka e-post

Bra att veta

Det här gäller för anmälan

Kontrollera att du uppfyller de förutsättningar som krävs för att få gå kursen innan du anmäler dig. Information om till vem kursen vänder sig till finner du vid respektive kurs. Bekräftelse skickas till dig när du blivit godkänd. Kallelse får du cirka 5 veckor före kursen startar.

Kostnader

PTKs kurser är i regel kostnadsfria för dig som deltagare. PTK står för hotellrum natten innan kursstart om du inte har möjlighet att resa på morgonen. Läs vid respektive kurs om vad som gäller för mer information, eller kontakta kursadministratören.

Avbokning

Om du får förhinder och inte kan delta på kursen vill vi att du kontaktar vår kursadministratör snarast möjligt. Anmälan är bindande. Vid avbokning utan sjukintyg senare än 4 veckor innan kurs debiteras en avgift för kost och logi.

Resor

Du får mer information om vad som gäller och hur du går till väga i kallelsen som du får cirka 5 veckor före kursstart.

Rätt till ledighet

Är du ledamot eller suppleant i bolagsstyrelse omfattas du av förtroendemannalagens regler och har rätt till ledighet med bibehållen lön från din arbetsgivare under utbildningstiden.

Försäkringsinformatör eller klubbordförande har också rätt till ledighet och då betalar PTK ersättning för förlorad arbetsinkomst.