Balansguiden belyser arbetslivets gråzoner - PTK
Sök

Frida Fossland ansvarar för Balansguiden, Prevents verktyg för bättre balans mellan arbetsliv och fritid. Foto: Fredrik Beskow

Balansguiden belyser arbetslivets gråzoner

Ett verktyg som både chefer och medarbetare kan använda för att skapa bättre balans i ett flexibelt och gränslöst arbetsliv. Det är tanken med Balansguiden, som Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter står bakom.

Frida Fossland är projektledare på Prevent och ansvarig för det webbaserade verktyget som nylanserades tidigare i år. Även Svenskt Näringsliv, LO och PTK är involverade i projektet.

Vad är tanken med Balansguiden?
– Det flexibla arbetslivet har skapat möjligheter för dem som i stor utsträckning kan styra över sin arbetstid och sina arbetsuppgifter. Tekniken gör att vi kan jobba var och när som helst. Det uppskattas av många, men samtidigt har det uppstått gråzoner kring hur vi ska förhålla oss. Om man är sjuk eller vabbar och jobbar lite samtidigt, hur ska det räknas? Med Balansguiden vill vi lägga frågorna på bordet och vända och vrida på dem. Vi har inga pekpinnar, utan erbjuder ett verktyg för att hitta en bättre balans mellan arbetsliv och fritid.

Vem kan använda guiden?
– Den riktar sig både till anställda och chefer. Anställda får stöd att göra mer aktiva val med hjälp av fem olika filmer och reflektionsfrågor. Man får plocka ut det man tycker att man själv kan förbättra och kan göra en egen handlingsplan. 

Under våren togs en ny del av verktyget fram som riktar sig till chefer. De får hjälp att undersöka hur en arbetsgrupp tänker kring det flexibla arbetslivet, på ett sätt som kan vara ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Som chef får man stöd att själv reflektera över frågorna innan man sätter sig ner med arbetsgruppen. Det är även viktigt att få alla med sig när man för dialog om resultatet för att tillsammans ta fram förbättringsförslag. 

Balansguiden har nyligen vunnit ett internationellt pris. Vad var det för tävling?
– Ja, tidigare under hösten vann vi första pris vid den internationella arbetsmiljökongressen World Congress on Safety & Health. I år var kongressen i Singapore och samlade 3 400 personer från olika organisationer och myndigheter över hela världen. Balansguiden vann en deltävling som heter International Media Festival for Prevention. Vi hade den bästa medieprodukten för arbetsmiljöfrågor.

Vad hoppas ni uppnå med verktyget?
– I utvärderingar säger de som använt Balansguiden att den största vinsten är att alla börjar prata om förväntningar, både på sig själva och på varandra. Eftersom verktyget tar upp frågor kring arbetsbelastning och arbetstidens förläggning fungerar det som ett stöd för att leva upp till krav i föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den kan bidra till att förebygga kränkande särbehandling genom att man undviker missförstånd och tydliggör vad som gäller. 

Här hittar du Balansguiden


Text: Emmeli Nilsson

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post

Om Prevent

prevent.se

PTK samäger Prevent med LO och Svenskt Näringsliv. Prevents uppgift är att förmedla kunskap om arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som stöd för varje arbetsplats.