Bra med nya regler för pensionär som blir arbetslös - PTK
Sök
Foto på Linda Olausson
Linda Olausson är jurist på PTK.

Bra med nya regler för pensionär som blir arbetslös

Det har länge varit snåriga regler för den som tar ut en liten del av pensionen men fortsätter att jobba och sen blir arbetslös. Men nu är nya regler på gång, något som PTK ser positivt på.

Dagens regler gällande samordning av arbetslöshetsersättning och pension är svåra att förstå. Det är inte ovanligt att man tar ut en liten del av pensionen för att sedan fortsätta att arbeta, men många inser inte hur detta påverkar ersättningen vid en eventuell arbetslöshet. Så som regelverket ser ut i dag slår det orimligt hårt då en person som tar ut delar av sin allmänna pension, men fortsatt förvärvsarbetar, blir arbetslös. I dagsläget är också beslutet om pensionsuttag oåterkalleligt. 

- I dag kan den försäkrade drabbas av ett stort och oväntat inkomsttapp, som i praktiken också kan minska incitamenten att söka ett nytt arbete, säger Linda Olausson, jurist på PTK.

Nu har regeringen sett över dessa regler och föreslår att den nuvarande samordningen i två led, som gäller allmän pension, ska tas bort. Förslaget innebär att endast den summa man tar ut i pension ska dras av från arbetslöshetsersättningen. Om pensionsuttaget avbryts ska ingen samordning göras därefter.  I sitt remissvar skriver PTK att det är angeläget att de föreslagna förändringarna genomförs.

- Om den enskilde i slutet av arbetslivet har möjlighet att ta ut pension på deltid utan att riskera den ekonomiska tryggheten i händelse av arbetslöshet så ger det fler en möjlighet att arbeta längre, säger Linda Olausson.

Något som lämnats öppet i regeringens lagförslag är hur omräkningsreglerna för pensionen ska se ut. PTK har i sitt remissvar till Arbetsmarknadsdepartementet påpekat att det är av vikt hur omräkningsreglerna utformas då pension kan utbetalas på olika sätt.

Läs också Linda Olaussons inlägg på PTK-bloggen - "Orimlig påverkan på pension om du blir arbetslös".

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post