De vässade engelskan på PTKs kurs - PTK
Sök

Seven Sisters South Downs på Englands sydkust nära Brighton

De vässade engelskan på PTKs kurs

När styrelsearbetet sker på engelska kan språket bli en utmaning. Kursdeltagarna Sara Stenman och Rikard Milde valde att fördjupa sina kunskaper under en vecka i Brighton.

Även den som pratar engelska obehindrat till vardags kan vilja förbättra sina språkkunskaper för att fullt ut hänga med i bolagsstyrelsearbetet. Så var det för Sara Stenman som är arbetstagarrepresentant i styrelsen för den internationella mediekoncernen Bonnier AB.

– Affärsengelska innehåller väldigt många uttryck som är svåra och okända för en innan man börjar arbeta i en bolagsstyrelse, säger Sara Stenman.

För att slipa på sina kunskaper åkte hon till Brighton på Englands sydkust för att gå en femdagars kurs i PTKs regi, Praktisk engelska i styrelserummet.

– Lärarna var bra och innehållet relevant. Det var också jättebra att bo så nära skolan som vi gjorde. Dagarna var intensiva, men det fanns ändå stunder över när man kunde promenera längs havet eller ta en springtur.

Sara Stenman är nöjd med kursen och tycker att undervisningen höll hög kvalitet. Det enda hon reagerade över var att alla kursplatser inte hade tillsatts.

– Här finns en jättefin utbildning som en massa människor har möjlighet att gå, men ändå är kursen inte fullbokad. Jag tror det beror på att folk har en väldig press på jobbet. Det är ett problem att många inte vågar ta sig den tiden.

En annan av kursdeltagarna var Rikard Milde, som är arbetstagarsuppleant  i Coor service managements bolagsstyrelse. Han tycker kursveckan i Brighton var nyttig på flera sätt.

– Vi hade fyra lärare som var helt olika varandra, vilket var väldigt givande. En kunde gå in mer i detalj på grammatik medan en annan var mer inne på hur man brukar prata i olika sammanhang. Det gav dynamik i undervisningen.

Rikard Milde uppskattade också att det lärdes ut ett visst mått av brittisk artighet.

– Det var bra att lära sig beskriva saker på ett mer positivt sätt. Att kunna tänka utifrån mer artiga termer är nyttigt även man när översätter till svenska. Vi tenderar ju att uttrycka oss lite brutalt här i Norden.

Ytterligare en bonus var att under fem intensiva dagar få umgås och utbyta erfarenheter med arbetstagarrepresentanter från andra styrelser. Rikard Milde beskriver det som ett camp där alla umgicks större delen av tiden, vilket även gjorde att de höll igång engelskan utanför lektionstid.

Än har han inte hunnit praktisera de nyvunna kunskaperna. Det har däremot Sara Stenman. Hon tycker det var lättare att ta till sig det skriftliga materialet inför det senaste styrelsemötet.

– När man sitter som arbetstagarrepresentant i en stor internationell styrelse så har man ett extremt underläge jämfört med de andra styrelseledamöterna, som ofta har bott och jobbat utomlands. Då är det otroligt förmånligt att få gå en sådan här kurs, säger Sara Stenman.

Text: Emmeli Nilsson

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post

Kurser

Rollen som bolagsstyrelseledamot
Vi går igenom vad rollen innebär och hur du kan nå inflytande. 

Förståelse för ekonomi i styrelserummet
Tredagarskurs där du lär dig förstå och formulera frågor om ekonomi samt analysera verksamheten.

Diplomutbildning 
Vår mycket uppskattade diplomkurs är en komplett utbildning som ger bred kunskap och ett starkt nätverk.

Seminarium om styrelsens ansvar för hållbarhet 
Från och med 2017 gäller för ett flertal bolag att man måste upprätta en hållbarhetsrapport. Detta är ett styrelseansvar.

Praktisk engelska i styrelserummet
Kursen hålls i Brighton på Englands sydkust i slutet av augusti.