Debatt: "Upprätta tilliten till pensionsrådgivning efter Allra-skandalen" - PTK
Sök

Anders Ångbäck. Pensionsrådgivare på PTK.

Debatt: "Upprätta tilliten till pensionsrådgivning efter Allra-skandalen"

Pensions- och försäkringsrådgivare måste öka transparensen och tydligheten för att invånarna ska få tillbaka förtroendet för rådgivning och pensionssystemet. Det skriver Anders Ångbäck, ansvarig för PTK Rådgivningstjänst i en debattartikel.

Den fackliga samverkansorganisationen PTK uppmanar pensions- och försäkringsrådgivare att öka transparensen och tydligheten i sin rådgivning. Rådgivare har en avgörande roll i att bidra till att invånarna har förtroende för rådgivning och för pensionssystemet.

Privata pensionsrådgivare har i dag mycket lågt förtroende. Efter Allra-skandalen har sex av tio privatanställda tjänstemän fått lägre förtroende för pensionsbranschen. Och 85 procent av de privatanställda tjänstemännen har litet eller inget förtroende alls för privata pensions- och försäkringsrådgivare som de inte har en tidigare relation till. Detta framgår av en ny undersökning som Novus utfört på uppdrag av PTK.

Allra-skandalen visar att en enda aktör på mycket kort tid kan rubba tilltron till hela pensionssystemet, tjänstepensionerna inkluderade.

Samtidigt som förtroendet för pensionsrådgivning nått ett lågvattenmärke har Pensionsgruppen, som samlar de största politiska partierna i riksdagen med Annika Strandhäll i spetsen, kommit överens om stora förändringar av pensionssystemet. Förtroende är en viktig komponent för att få människor att acceptera förändringar, som att arbeta längre.

Rådgivare och politiker måste därför kraftsamla för att återskapa förtroendet för pensionsrådgivning. Att lagstiftaren och myndigheter tar ett större ansvar är avgörande för att stärka förtroendet, men lika viktigt är att de politiska besluten kan omsättas vid rådgivning och investeringsbeslut.

För att upprätthålla legitimiteten i pensionssystemet är det avgörande att förtroendet för pensionsrådgivning kan återställas snabbt.

Rådgivning har en central roll för att pensionssystemet ska fungera och blir allt viktigare när den enskilde får allt större ansvar för hur pensionssparandet förvaltas. Rådgivningen måste garantera att den enskilde kan göra aktiva val och på så sätt få mer pengar i plånboken vid pension. Pensionssystemet är komplicerat och det är för många sparare inte möjligt att utan rådgivning fatta de beslut som är nödvändiga för att optimera de möjligheter som finns för att få en bra och stabil inkomst när man slutar jobba.

PTK har under många år arbetat hårt för att privatanställda tjänstemän ska känna tilltro till de kollektivavtalade tjänstepensionerna, som är en viktig del av pensionen. Tillsammans med Svenskt Näringsliv har PTK upphandlat pensionslösningar för 2,3 miljoner privata tjänstemän. De kollektivavtalade tjänstepensionerna förvaltas av arbetsgivare och arbetstagare tillsammans. Genom kollektivavtalen har ett tjänstepensionssystem etablerats som erbjuder tjänstepensioner med låga avgifter och historiskt god avkastning för dem som gör ett aktivt val, och de som inte gör något val alls kan ändå känna sig trygga med kvalitetssäkrade alternativ. PTK erbjuder oberoende och gratis pensions- och försäkringsrådgivning till alla tjänstemän på en arbetsplats med ITP.

De kollektivavtalade tjänstepensionerna kan jämföras med den statliga premiepensionen, där det finns över 800 alternativ att välja emellan, men där den enskilde inte kan få överblick. Det är också inom detta system Allra har varit verksamma. 

Tyvärr påverkas den oberoende rådgivning som PTK erbjuder och förtroendet för de kollektivavtalade tjänstepensionerna av den oseriösa verksamhet som förekommit på premiepensionsmarknaden.

Nu behöver vi ta krafttag för att visa att spararna kan få seriösa råd och att pensionskapitalet förvaltas effektivt.

Anders Ångbäck, ansvarig för rådgivningstjänst.se, PTK

Artikeln har publicerats i Värmlands folkblad, Gefle Dagblad och Länstidningen Södertälje.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post

PTK Rådgivningstjänst

Besök PTK Rådgivningstjänst

Här får du som är ITP-försäkrad gratis och oberoende råd kring pension och försäkring utifrån just din situation.