Enklare att göra pensionen jämställd - PTK
Sök
Bild på Dan Wallberg
Dan Wallberg, pensionsexpert på PTK, delar med sig av sina egna tips. Han har även svarat på remissen tillsammans med Linda Olausson, jurist på PTK. Foto: Linus Meyer

Enklare att göra pensionen jämställd

PTK välkomnar förslaget att det ska bli enklare att föra över premiepensionsrätter mellan makar, något som på sikt kan bidra till att pensionsgapet mellan kvinnor och män minskar.

PTK har svarat på en promemoria som bland annat handlar om att det ska bli enklare att föra över premiepensionsrätter mellan makar eller registrerad partner S2017/01130/SF. Syftet med förslaget är att fler ska utnyttja möjligheten att göra överföringen, vilket på sikt även kan minska pensionsgapet mellan kvinnor och män.

I dagsläget är det i huvudsak män som för över pengar till sin hustru, närmare bestämt 98 procent enligt Pensionsmyndigheten. Den absoluta majoriteten gör det av rättviseskäl, för att man vill utjämna framtida pensionsskillnader. År 2015 genomförde drygt 14 000 män detta och en av dessa är PTKs egen pensionsexpert Dan Wallberg.

Du har valt att föra över dina pensionsrätter till din hustru, vilka är skälen till det?
‒ Främst av rättviseskäl. Min fru arbetade deltid när barnen var mindre och under de åren har hon framför allt förlorat allmän pension. Att hon får en del av min premiepension är ett sätt att jämna ut skillnaden mellan oss och det är inte mer än rätt, säger Dan Wallberg, som även skrivit om detta på PTK-bloggen.

Vilka är då förslagen som kommer att förenkla överföringen och få fler att göra den?
‒ I vårt svar lyfter vi fram att det är positivt att även kunna göra det elektroniskt, och göra det före den 30 april istället för 31 januari. Frågan om överföringar mellan sambor är också på gång, säger Dan Wallberg.

‒ Däremot är det fortfarande så att den som är mottagare av pensionsrätterna bara får 94 procent av beloppet. Det beror på att man skiljer på kvinnors och mäns livslängd, vilket vi inte gör inom de kollektivavtalade tjänstepensionerna. Om man vill få fler att göra överföringar ska man inte förlora pengar på det och det är något vi tycker att man borde se över även inom den allmänna pensionen.

Förändringarna planeras träda ikraft den 1 januari 2018.

Läs PTKs remissvar här

Läs om hur man för över sin premiepensionsrätt hos Pensionsmyndigheten

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post