Hemkomsten tuff för utlandsarbetare - PTK
Sök

Foto: Sara Arnald

Hemkomsten tuff för utlandsarbetare

Att arbeta utomlands lockar många svenska tjänstemän. De med erfarenhet från att tillbringat tid utanför Sverige tycker att karriären har gynnats och att löneutvecklingen blivit bättre. Men det finns fallgropar och saker att se upp med. 

I en ny rapport har PTK undersökt hur svenska företag arbetar med information och stöd till medarbetare som arbetar utomlands. Rapporten visar på många fördelar med utlandserfarenhet, men också på att förberedelser är viktiga och att arbetsgivaren har ett stort ansvar. 

– En slående insikt från rapporten är att arbetstagare upplever att hemkomsten kan vara svår och att arbetsgivarna inte har tillräckligt bra processer för det, säger Jonas Mellqvist, projektledare på PTK.

Nära sex av tio arbetsgivare uppger att de inte har upprättat rutiner som tillämpas när medarbetare återvänder efter en tid utomlands. Bland annat skulle arbetsgivarna kunna ta tillvara medarbetarnas lärdomar på ett bättre sätt. Knappt hälften av de tillfrågade tjänstemännen uppgav att deras erfarenheter togs om hand i ganska eller mycket hög grad när de kom tillbaka till Sverige. 15 procent uppgav att arbetsgivaren tog hand om deras erfarenheter i ganska låg eller mycket låg grad.

Undersökningen visar att företagen oftare har rutiner för utresan än för hemkomsten, vilket medarbetarna många gånger upplever som en brist. I vissa fall kan medarbetaren behöva mer kvalificerade arbetsuppgifter eller till och med en helt ny tjänst vid hemkomst.

Arbeta utomlands är en investering som lönar sig

Många arbetsgivare ser utsänd personal som en investering; de anses kunna bidra till organisationen främst genom nya erfarenheter och personlig utveckling. Däremot anses språkkunskaper och bättre förståelse för organisationens helhet vara mindre viktigt.

– För en medarbetare innebär arbete utomlands en möjlighet att få leva i en ny kultur, lära sig ett nytt språk och utvecklas i yrkesrollen. För företag är det ett attraktivt erbjudande i kampen om talanger och ett sätt att sprida företagskulturen, värderingar och kunskap till alla delar av organisationen, säger Jonas Mellqvist.

Sex av tio tjänstemän uppger att deras karriär gynnades av att ha arbetat utomlands, och många av dessa tycker sig ha fått en bättre löneutveckling efter tiden utanför Sverige. Detta stöds också i forskning från Saco. 

Se upp för fallgroparna 

– Många vi talat med vittnar om att rätt information vid rätt tillfälle underlättar. När man packar väskorna för utresan är man helt enkelt inte redo att ta in fakta om vad som kommer att hända den dag man är tillbaka i Sverige igen, säger Jonas Mellqvist.

Att vara lokalt anställd utomlands och därmed utskriven ur det svenska socialsystemet kan bli kostsamt för den enskilde. Av de tillfrågade hade knappt hälften tagit reda på hur socialförsäkringarna skulle påverkas innan de tackade ja till utlandsjobbet.

– Effekterna för familjen kan bli ännu större om man har en medföljande partner som man inte säkrat pensionen för. Med rätt förberedelser kan både anställda och arbetsgivare slippa otrevliga överraskningar, säger Jonas Mellqvist.