Höjd pensionsålder - bara om alla är med - PTK
Sök
Niklas Hjert, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp
Niklas Hjert, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp

Höjd pensionsålder - bara om alla är med

Pensionsgruppens förslag om en höjd pensionsålder ställer krav på en rad förändringar i kollektivavtalen. Men PTK:s motpart Svenskt Näringsliv står inte bakom den tidigare avsiktsförklaringen om att verka för nya avtalslösningar. Därmed saknas förutsättningarna för att i praktiken förlänga arbetslivet.

Idag lämnar Pensionsgruppen ett förslag som innebär en höjning av pensionsåldern. Förslaget innebär bland annat att den lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjs från 61 till 64 år, och att rätten att arbeta kvar ska förlängas från 67 till 69 år.

Syftet med förändringarna är att bidra till att fler ska arbeta längre, och förslaget ställer krav på både förändring av lagstiftning och kollektivavtal.

– I och med att Svenskt Näringsliv inte ställt sig bakom parternas avsiktsförklaring om en anpassning av avtalen saknas förutsättningar för att i praktiken höja pensionsåldern. Så länge motparten inte vill ha äldre arbetstagare kvar i arbetslivet bör inte politikerna fatta beslut om att höja åldersgränserna, säger Niklas Hjert, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp.  

I september 2016 undertecknade PTK den avsiktsförklaring som Göran Jonsson och Göran Hägglund tagit fram om åtgärder för ett längre arbetsliv. Vår motpart Svenskt Näringsliv valde dock att stå utanför.

PTK delar bilden av att det krävs åtgärder för ett längre arbetsliv. Livslängden ökar, och det är därmed även rimligt att öka antal år i arbetslivet. Ett längre arbetsliv ställer också krav på en förbättrad arbetsmiljö. Att arbetsmiljön påverkar hur länge människor vill eller orkar arbeta är självklart. På senare år har flera viktiga satsningar inom arbetsmiljöområdet gjorts och regelverket om organisatorisk och social arbetsmiljö har utvecklats.

– Arbetsgivarnas ökade krav på flexibilitet och digitaliseringen suddar ut gränserna mellan arbete och fritid. Mer satsning på arbetsmiljöarbete måste därför ske ute på arbetsplatserna, säger Niklas Hjert.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post