Materialnytt - PTK
Sök

Beställ eller ladda ner broschyrerna i PTK:s webbutik eller i Prevents webbshop.

Materialnytt

Nu kan du beställa eller ladda ner årets material om pensioner och försäkringar från PTK och beställa material från Prevent.

Material från PTK

Handbok om försäkringar - Fungerar som uppslagsbok om försäkringsfrågor och är ett hjälpmedel främst för förtroendevalda och PTK-förbundens anställda.

Kollektivavtalet försäkrarEn kortfattad beskrivning av det försäkringsskydd som man omfattas av genom kollektivavtalet. 

ITP 1 och ITP 2 -Information om vad som gäller när man går i pension, tar ut pension, blir sjuk och de olika efterlevandeskydden.

Arbetsskada - Information om vad en arbetsskada är, vilken ersättning man kan ha rätt till och hur man gör för att ansöka om pengar.

Mellan jobb - Information om vilket stöd som finns vid arbetslöshet och vilka ersättningar man kan få.

Pdf-filer

Beställ eller ladda ner materialet från PTK:s webbutik

Material från Prevent

Handbook - Better Work Environment - Handboken är en översättning av Handboken Bättre arbetsmiljö och förändringar  i relevant lagstiftning fram till december 2017.

Jobba praktiskt med OSAMånga arbetsplatser behöver hantera frågor om konflikter, stress och mobbning. Det här är en praktiskt inriktad handbok som ger stöd.

Work Environment for Managers - En bok som på ett lättöverskådligt och kortfattat sätt ger chefer och arbetsledare överblick och vägledning i arbetsmiljöfrågor.

Beställ material från Prevents webbshop

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post