PTK har lämnat förslag om konkreta åtgärder för minskad sjukfrånvaro - PTK
Sök
Foto på Niklas Hjert
Niklas Hjert är ordförande i PTKs förhandlingschefsgrupp

PTK har lämnat förslag om konkreta åtgärder för minskad sjukfrånvaro

LO, PTK och Svenskt Näringsliv har överlämnat förslag till regeringen om hur arbetsmarknadens parter kan visa att de kan bidra till en inbromsning av sjukfrånvaron.

När regeringen i somras presenterade sitt förslag om ”hälsoväxling” och en särskild sjukförsäkringsavgift mötte man starkt motstånd. PTK, och övriga parter på arbetsmarknaden, var tveksamma till upplägget. Som ett alternativ till lagstiftning om den särskilda sjukförsäkringsavgiften erbjöd regeringen arbetsmarknadens parter att själva komma överens om åtgärder som har motsvarande resultat som hälsoväxlingen åsyftar. Det handlar i sådana fall om breda uppgörelser om dels förebyggande åtgärder för att dämpa inflödet i sjukförsäkringen, dels om åtgärder för att korta sjukskrivningarna.

LO, PTK och Svenskt Näringsliv överlämnade därför idag ett förslag om hur arbetsmarknadens parter kan visa att de kan bidra till en inbromsning av sjukfrånvaron.

- Vi parter inom privat sektor bedriver redan ett aktivt och framgångsrikt arbete för att förebygga ohälsa och för att underlätta återgång till arbete för den som är sjukskriven. Vi har levererat det regeringen efterfrågat, säger Niklas Hjert, ordförande i PTKs förhandlingschefsgrupp.

- Förslaget om en särskild sjukförsäkringsavgift riskerar att ställa grupper som redan idag har en osäker arbetsmarknad inför ännu mer osäkra anställningsvillkor. Även om förslaget var vällovligt i sitt syfte skulle det riskerat att ännu fler hade marginaliserats och fått en svagare ställning på arbetsmarknaden, säger Niklas Hjert.

Regeringen avser att återkomma till parterna inom kort för besked om den fortsatta processen.

Läs förslaget från LO, PTK och Svenskt Näringsliv (pdf-fil).

Uppdatering 23/8:

Efter att samtliga parter lämnat in avsiktsförklaringar till Socialdepartementet lägger regeringen förslaget om hälsoväxling åt sidan till förmån för parternas lösningar.

- Parterna har presenterat genomarbetade avsiktförklaringar med tydliga åtgärder för friskare arbetsplatser. Det här är den svenska modellen när den fungerar som bäst, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Läs mer om beslutet från den 23 augusti på regeringens webbplats.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post