PTK positivt till nationellt arbetsmiljöcentrum
Sök

Linda Olausson, jurist på PTK, välkomnar ett nationellt arbetsmiljöcentrum. Foto: Linus Meyer

PTK positivt till nationellt arbetsmiljöcentrum

PTK är positiv till uppdragen för nytt centrum för arbetsmiljö, men vill se bättre underlag för vilka konsekvenser finansieringen kan få. Det krävs även god kompetensförsörjning för bra kvalitet och förtroende för verksamheten.

PTK har lämnat svar på remissen om Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljön (SOU 2017:28).

Utredningen handlar om hur ett nationellt centrum ska inrättas, vilka uppdrag det ska ha och hur det ska finansieras. Det ska vara ett självständigt och oberoende centrum för spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö och utvärdering av arbetsmiljöpolitik. Däremot ska det inte syssla med egen forskning eller finansiera andras. 

PTK har redan tidigare förordat det namn på arbetsmiljöcentrumet som utredning förslår, att centrumet ska vara placerat i Stockholm och att det ska organiseras som en myndighet.

Ett nationellt arbetsmiljöcentrum är något vi välkomnar och som vi länge har efterfrågat. Om det nu kan bli verklighet är det viktigt att centrumet kan knyta till sig rätt kompetenser för verksamhetens kvalitet och förtroende, säger Linda Olausson, jurist på PTK.

Ett orosmoln som PTK ser i utredningen är den vaga beskrivningen av hur centrumet ska finansieras. Tanken är att medel ska tas från flera andra aktörer som på olika sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor redan idag. Till exempel föreslår utredningen att pengar ska tas från forskningsrådet Forte men går inte närmare in på vilka konsekvenser det kan få. 

Det saknas forskning inom många relevanta områden inom arbetsmiljöområdet. Det nya centrumet kommer att vara beroende av relevant forskning av god kvalitet och därför är det olyckligt om de aviserade ökade forskningsanslagen till Forte uteblir på grund av att medlen förs över till det nya arbetsmiljöcentret istället, säger Linda Olausson.

Övriga uppgifter som det nya arbetsmiljöcentrumet ska ha är bland annat:

  • Arbeta med statistik
  • Biblioteksfunktion
  • Främja att kunskap kommer till användning
  • Representera Sverige internationellt
  • Löpande bevaka kunskapsutvecklingen, särskilt arbetsmiljön i kvinnodominerade branscher

Läs PTKs remissvar i sin helhet här.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post