Vad kan vi göra bättre? - PTK
Sök

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska bli bättre. Foto: Juliana Wiklund

Vad kan vi göra bättre?

Vi vill utveckla och förbättra PTKs verksamhet. I dagarna mejlar vi därför ut en enkät till dig som är anställd i något av våra medlemsförbund eller förtroendevald som klubbordförande, försäkringsinformatör eller arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelsen – och dina svar är viktiga för oss.

PTK arbetar sedan ett antal år tillbaka med resultatbaserad styrning. Det innebär att arbetet med utvärderingar integreras i verksamheten och att resultaten används för att styra. Genom den resultatbaserade styrningen får kansliet möjlighet att bedöma om vi gör ett bra jobb och hur vi ska förbättras. Det är också tydligt vad som ska uppnås och hur långt vi har kommit.

– Vi vill utveckla och förbättra våra arbetssätt och hur vi skapar medlemsnytta. Vi vill kunna förklara vad vi gör och vad vi uppnår och få allt effektivare arbetssätt. Då behöver vi hjälp av både förtroendevalda och förbundsanställda för att få veta hur väl vi uppfyller målen och hur vi kan bli bättre. Därför kommer vi inom kort mejla ut en enkät som vi hoppas att så många som möjligt besvarar, säger Kristina Rådkvist, kanslichef på PTK.

Annika Sikander, organisationssekreterare på PTK, svarar på eventuella frågor om enkäten.

PTK gör denna undersökning vartannat år för att få kunskap om måluppfyllelse och utveckling i målgrupperna. Detta är en uppföljning av medlemsundersökningarna från 2013 och 2015.

Enkäten görs av Strategirådet i samarbete med PTKs kansli.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post