Juridisk information - PTK
Sök

Juridisk information

PTKs verksamhet som försäkringsförmedlare styrs bl.a. av lagen om försäkrings­förmedling (2005:405) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 2005:11).

Utbildning och kompetens

Att PTK är försäkringsförmedlare innebär att en rad krav ställs både på oss som bolag och på de enskilda medarbetarna. Exempelvis ska de som förmedlar försäkringar ha relevanta kunskaper inom försäkring, juridik och ekonomi samt även viss praktisk erfarenhet. PTKs försäkringsförmedlare har genomgått en särskild utbildning.

Registrering och tillsyn

PTK är registrerat hos Bolagsverket som försäkringsförmedlare och står under Finansinspektionens tillsyn. På Finansinspektionens hemsida kan kunder och andra se om en medarbetare hos PTK har rätt att förmedla försäkringar och vilken sorts försäkringar tillståndet avser.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post

PTK Rådgivningstjänst

Här får du som är ITP-försäkrad gratis och oberoende råd kring pension och försäkring utifrån just din situation.