PTKs medlemsförbund - PTK
Sök

PTKs medlemsförbund

Den 1 januari 2018 hade PTK 27 medlemsförbund. Medlemsförbunden hade sammanlagt 859 719  tjänstemän i privat tjänst.

Förbund

2017 2016 2015

Unionen

529 064 527800 508534

Sveriges Ingenjörer

96 958 95651 94924

Ledarna

67 977 68234 73857

Jusek

29 250 28452 24159

Civilekonomerna

24 081 24040 23323

Lärarförbundet och 
Förbundet Folkhögskollärarna 

22 726 22900 22936

Journalistförbundet

11739

12391 12744

Naturvetarna

11509 11608 11282

Akademikerförbundet SSR

11408 11065 10629

Vårdförbundet

9700 9474 9363

Lärarnas Riksförbund

8621 8396 8 623

Teaterförbundet

6322 6330 5890

Sveriges Arkitekter

5235 5506 5190

SRAT

4707**    

DIK

4520 4276 4639

Sveriges Farmaceuter

4146 4143 4183

Sjöbefälsföreningen

2311 2037*

Sveriges Läkarförbund

2040 2040 2000

Fysioterapeuterna

1549 1631 1474

Sveriges Yrkesmusikerförbund

1394 1414 1418

Sveriges Veterinärförbund

1146 1156 1052

Sveriges Psykologförbund

1010 963 803

Sveriges Arbetsterapeuter

954 989 938

Sveriges universitetslärare och forskare

740 453 273

Sveriges Skolledarförbund

590 589 560

Kyrkans Akademikerförbund

22 21 22

Totalt:

859 719 851559 828816

 * Den 1 juni 2016 blev Sjöbefälsföreningen medlemmar i PTK.
** Den 1 januari 2018 blev SRAT medlem i PTK.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post