PTKs överstyrelse - PTK
Sök

PTKs överstyrelse

Överstyrelsen ingår i PTKs parlamentariska organisation och är högsta beslutande organ mellan stämmorna.

Uppgifter för överstyrelsen och vilka som ingår definineras av stadgarna. Överstyrelsen sammanträder 1-2 gånger om året och väljer ett presidium.

Presidium

Martin Linder, Unionen Ordförande
Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer Vice ordförande
 

Ledamöter

Medlemsförbund som har fler än 1 000 medlemmar utser överstyrelseledamöter- och suppleanter för ett verksamhetsår i taget.

Fördelning av antal ledamöter och röster 2016


Förbund anslutna till PTK Antal medlemmar 2016-12-31 Antal ombud i överstyrelsen Antal röster i överstyrelsen
Unionen

527800

4

53

Sveriges Ingenjörer

95651

2 10
Ledarna

68234

2 7
Jusek

28452

1 3
Civilekonomerna

24040

1 3
Lärarförbundet

22900

1 3
Journalistförbundet

12391

1 2
Naturvetarna

11608

1 2
Akademikerförbundet SSR

11065

1 2
Vårdförbundet

9474

1 1
Lärarnas Riksförbund

8396

1 1
Teaterförbundet

6330

1 1
Sveriges Arkitekter

5506

1 1
DIK

4276

1 1
Sveriges Farmaceuter

4143

1 1

Sjöbefälsföreningen

2037 1 1
Sveriges Läkarförbund

2040

1 1
Fysioterapeuterna

1631

1 1
Sveriges Yrkesmusikerförbund

1414

1 1
Förbundet Folkhögskollärarna

*

1

1

Sveriges Veterinärförbund

1156

1 1
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

989

- -
Sveriges Psykolog-förbund

963

- -
Sveriges Skolledar-förbund

589

- -
Sveriges Universitetslärarförbund

453

- -
Kyrkans Akademikerförbund

21

- -
       
Totalt:

851559

26 95

* SFHLs medlemmar ingår i Lärarförbundets medlemsantal

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post