PTKs styrelse - PTK
Sök

PTKs styrelse

Styrelsen ansvarar för PTKs löpande verksamhet, de inrättar samverkans- och arbetsgrupper och följer upp förhandlingsgruppernas arbete. De företräder även PTK externt.

Styrelsen består av överstyrelsens ordförande, överstyrelsens vice ordföranden
samt fem övriga ledamöter, en från Ledarna, en från Sveriges Ingenjörer, en från Saco-Ö och två från TCO-Ö. För varje ledamot utses också två personliga suppleanter. 

Ledamöter i PTKs styrelse

 • Martin Linder, Unionen, ordförande
 • Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer, vice ordförande
 • Marina Åman, Unionen
 • Tomas Oskarsson, Ledarna
 • Magnus Hedberg, Jusek
 • Jonas Nordling, Journalistförbundet
 • Camilla Brown, Lärarförbundet

Suppleanter

Suppleanter för Martin Linder

 • Peter Hellberg, Unionen
 • Leif Nicklagård, Unionen

Suppleanter för Richard Malmborg

 • Mikael Rosengren, Sveriges Ingenjörer
 • Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörer

Suppleanter för Marina Åman

 • Martin Wästfelt, Unionen
 • Nicola Lewis, Unionen

Suppleanter för Tomas Oskarsson

 • Per Hedelin, Ledarna
 • Helena Hedlund, Ledarna

Suppleanter för Magnus Hedberg   

 • Jens Jacobsson, Civilekonomerna
 • Lars Holmblad, Akademikerförbundet SSR

Suppleanter för Jonas Nordling

 • Katarina Dahlskog, Journalistförbundet
 • Gunnar Jonsson, Symf

Suppleanter för Camilla Brown

 • Madeleine Wagemyr, Teaterförbundet
 • Annelie Söderberg, Vårdförbundet

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post