PTKs styrelse - PTK
Sök

PTKs styrelse

Styrelsen ansvarar för PTKs löpande verksamhet, de inrättar samverkans- och arbetsgrupper och följer upp förhandlingsgruppernas arbete. De företräder även PTK externt.

Styrelsen består av överstyrelsens ordförande, överstyrelsens vice ordföranden
samt fem övriga ledamöter, en från Ledarna, två från Saco-P och två från TCO-Ö. För varje ledamot utses också två personliga suppleanter. 

Ledamöter i PTKs styrelse

 • Martin Linder, Unionen, ordförande
 • Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer, vice ordförande
 • Marina Åman, Unionen
 • Annika Elias, Ledarna
 • Magnus Hedberg, Jusek
 • Jonas Nordling, Journalistförbundet
 • Camilla Brown, Lärarförbundet

Suppleanter

Suppleanter för Martin Linder

 • Peter Hellberg, Unionen
 • Leif Nicklagård, Unionen

Suppleanter för Richard Malmborg

 • Mikael Rosengren, Sveriges Ingenjörer
 • Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörer

Suppleanter för Marina Åman

 • Martin Wästfelt, Unionen
 • Nicola Lewis, Unionen

Suppleanter för Annika Elias

 • Per Hedelin, Ledarna
 • Helena Hedlund, Ledarna

Suppleanter för Magnus Hedberg   

 • Jens Jacobsson, Civilekonomerna
 • Lars Holmblad, Akademikerförbundet SSR

Suppleanter för Jonas Nordling

 • Katarina Dahlskog, Journalistförbundet
 • Bo Olsson, Symf

Suppleanter för Camilla Brown

 • Madeleine Wegemyr, Teaterförbundet
 • Annelie Söderberg, Vårdförbundet

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post