PTKs utbildningsstiftelse - PTK
Sök

PTKs utbildningsstiftelse

Utbildningsstiftelsens ändamål och ansökningsförfarande för stipendier.

PTKs Utbildningsstiftelse har till ändamål att: 

  • främja tjänstemannaorganisationernas utbildningsverksamhet
  •  stödja eller anskaffa och driva en kursgård
  •  lämna understöd för utbildningsändamål till enskilda personer och ideella organisationer

För att uppfylla ändamålet att främja tjänstemannaorganisationernas utbildningsverksamhet har samtliga medlemsförbund i PTK möjlighet att för 2018 ansöka om bidrag för sin utbildningsverksamhet. Ansökan om bidrag för 2018 ska vara Utbildningsstiftelsen tillhanda senast den 31 januari 2018. Beslut om ansökningarna kommer att tas av Utbildningsstiftelsen under mars 2018.

Ansökan om bidrag från PTKs medlemsförbund

Särskilda ansökningsformulär finns inte.

Den övergripande inriktningen är att beviljade resurser i första hand ska utnyttjas till kompetensutveckling av förtroendevalda samt till utveckling av pedagogiska metoder i utbildning bland annat med stöd av modern teknik. 

Bidrag ges i första hand i form av täckande av konferenskostnader på DjurönäsetKonferenscenter och i andra hand genom utbetalning av medel från Utbildningsstiftelsen.

Av ansökan bör följande framgå:

  •  sökande medlemsförbund 
  • kontaktperson
  •  uppgift om hur stort stöd som söks
  • hur resurserna kan ge effekt för flera och/eller alla medlemsförbund samtidigt
  • huruvida insatsen tillgodoser en uppbyggnad av kompetens och erfarenhet som har en långsiktig effekt för medlemsförbundet/förbunden
  • på vilket sätt insatsen tillför något utöver den normala verksamheten vid respektive medlemsförbund
  • övriga motiv som kan vara av vikt

Ansökan skickas till:

PTKs Utbildningsstiftelse
c/o Djurönäset Konferenscenter
Box 1
139 02  Djurhamn

PTK på en minut

Förhandlings- och samverkansrådet PTK är en organisation för 27 fackförbund som representerar 860 000 privatanställda tjänstemän.

Vi arbetar för bättre villkor och ökad trygghet - på jobbet, mellan jobb och efter jobben. Våra uppdrag är främst inom pensioner och försäkringar, arbetsmiljö, inflytande och omställning.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post