Våra uppdrag - PTK
Sök

Våra uppdrag

PTK arbetar med långsiktiga uppdrag beslutade av överstyrelsen, och tidsbegränsade uppdrag beslutade av styrelsen och förhandlingschefsgruppen.

PTKs långsiktiga uppdrag

Våra långsiktiga uppdrag är att: 

PTKs tidsbegränsade uppdrag

Våra tidsbegränsade uppdrag är att: 

  • främja PTKs juristgrupp (PTK-J) som är ett nätverk för PTK-förbundens jurister att utbyta erfarenheter i aktuella juridiska frågor.

    Nätverket utgör en plattform för erfarenhetsutbyte, utbildning och kompetensutveckling, men används även för att bistå PTKs kansli och beslutsorgan. Den expertis som finns inom nätverket anlitas för att producera juridiska handböcker och skrifter samt för att anordna ombudsmannautbildningar. Verksamheten leds av en arbetsgrupp, Lilla PTK-J, sammansatt av jurister från de största förbunden inom PTK.

PTK äger och driver även en kursgård på Djurö i Stockholms skärgård  

PTK på en minut

Förhandlings- och samverkansrådet PTK är en organisation för 27 fackförbund som representerar 860 000 privatanställda tjänstemän.

Vi arbetar för bättre villkor och ökad trygghet - på jobbet, mellan jobb och efter jobben. Våra uppdrag är främst inom pensioner och försäkringar, arbetsmiljö, inflytande och omställning.

Kontakta oss

Google Maps

Telefon: 08 - 440 85 00

Besöksadress:
Kungsgatan 57 A, 6tr, Stockholm

Skicka e-post