Inga förhandlingar om att höja avsättningarna inom ITP - PTK
Sök

2016-02-11: Pressmeddelande


Inga förhandlingar om att höja avsättningarna inom ITP

PTK vill höja tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän genom att öka avsättningarna till ITP. Svenskt Näringsliv avvisar i praktiken förslaget genom att ställa orimliga villkor för vad förhandlingarna ska handla om.

PTK begärde i december förhandlingar med Svenskt Näringsliv om att höja pensionsavsättningarna inom ITP. Målsättningen var att få de avtal om höjda pensionspremier som redan tecknats inom vissa branscher att gälla för hela ITP-avtalet. När nu Svenskt Näringsliv återkommer med sitt svar på förhandlingsframställan måste vi konstatera att det inte är aktuellt med några förhandlingar. 

- Svenskt Näringslivs svar på vår förhandlingsframställan handlar om helt andra saker än det vi vill förhandla om. Vi har försökt att hitta en öppning för förhandlingar, men efter första sonderande samtal är det tydligt att de avvisar vårt förslag, säger Niklas Hjert, ordförande för PTKs förhandlingschefsgrupp. 

ITP-planen är en bra pensionsplan med hög kvalitet och låga kostnader, vilket ger mycket pension för pengarna. Nivåerna i den allmänna pensionen sjunker som en följd av att vi lever allt längre, och då måste något göras för att ge tjänstemännen en rimlig pension i förhållande till lönen. PTK anser fortfarande att det bästa alternativet är att förstärka ITP-planen med ytterligare avsättningar. 

- Flera branscher inom Svenskt Näringsliv har redan tecknat avtal om ökade avsättningar. Det bästa för tjänstemännens pensioner hade varit om vi kunnat förstärka hela ITP-planen på liknande sätt, säger Niklas Hjert. Det vore olyckligt att gå mot ett system där människor tvingas ta ställning till ytterligare val för att få en rimlig pension.

För mer information, kontakta

Niklas Hjert, ordförande för PTKs förhandlingschefsgrupp: 08-504 151 00, niklas.hjert@unionen.se

Emilia Emtell, tf kommunikationschef PTK: 073-745 36 03, emilia.emtell@ptk.se

Fler pressmeddelanden

Pressbilder och logotype

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

PTK på en minut

Förhandlings- och samverkansrådet PTK är en organisation för 27 fackförbund som representerar 860 000 privatanställda tjänstemän.

Vi arbetar för bättre villkor och ökad trygghet - på jobbet, mellan jobb och efter jobben. Våra uppdrag är främst inom pensioner och försäkringar, arbetsmiljö, inflytande och omställning.